joi, 17 ianuarie 2013

Darul vederii înapoi


Modul corect al creştinilor de a se angaja în războiul cultural ar fi de a spune mai puţine predici şi mai multe poveşti, e de părere Eric Metaxas (http://www.breakpoint.org/bpcommentaries/entry/13/21183), autorul unei biografii a lui William Wilberforce care a stat la baza filmului Amazing Grace (http://en.wikipedia.org/wiki/Amazing_Grace_%282006_film%29). Ideea lui Metaxas este că mesajul creştin trebuie să fie cît mai puţin didactic şi cît mai imaginativ cu putinţă. Aşa cum se întîmplă de pildă în poveştile lui C. S. Lewis.
Într-adevăr, Lewis nu a spus poveşti pentru a avansa o agendă; după cum explică Metaxas, „poveştile lui [Lewis] au crescut firesc din viziunea sa despre lume şi, pentru că era un povestitor înzestrat, poveştile sale exprimau acea viziune într-un mod deosebit de frumos.”
Numai că C. S. Lewis era un specialist în cultura engleză medievală. Viziunea sa despre lume era formată de pasiunea sa pentru această cultură, care i-a inspirat – sau împrumutat uneori – temele şi simbolurile. Această pasiune şi familiaritate cu trecutul i-au permis de altfel şi imaginarea unei serii de povestiri ştiinţifico-fantastice. Poate că darul vederii înainte, atît de preţuit în lumea ortodoxă, este dobîndit uneori şi prin exersarea vederii înapoi.
„Se întîmplă („it just so happens”) că avem astăzi mai puţini C. S. Lewis şi mult mai mulţi Jon Stewarts”, observă Eric Metaxas. Pentru a ne recupera Lewişii, Biserica „trebuie să le transmită membrilor ei o solidă şi consecventă viziune creştină despre lume iar apoi să-i susţină şi să-i încurajeze pe cei cu daruri artistice să-şi urmeze chemarea.”
Întrebarea e dacă Biserica mai are o viziune solidă şi consecventă despre lume. Poate că dacă Biserica ar fi avut o astfel de viziune, Lewis nu ar mai fi devenit medievalist.
De fapt, pentru a transmite o viziune despre lume, Biserica trebuie să spună predici, aşa cum a făcut-o de altfel şi Lewis însuşi. Nu cred că trebuie să alegem poveştile în locul predicilor. Avem nevoie şi de unele, şi de altele. Ce trebuie e să învăţăm să descoperim frumuseţea adevărului pur şi simplu. Aşa cum ştiau să o facă medievalii, după cum se poate vedea (şi) din volumele disponibile gratuit în format pdf publicate de The Metropolitan Museum of Art (http://www.metmuseum.org/research/metpublications).
Iată cîteva titluri edificatoare: