vineri, 6 noiembrie 2015

„Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos?”Printre lucrurile triste petrecute în acest sfârşit de toamnă se numără şi unele vesele: de pildă, cererea de demitere a Patriarhului Daniel, de parcă un patriarh n-ar fi decât un politician. La fel de amuzant este şi efortul unora de a-l apăra pe PF Daniel, de parcă şeful BOR ar fi încercat să fie şi altceva decât un politician, altceva decât un şef. Dovadă că Daniel nu mai este perceput ca un om al Bisericii este şi faptul că poporul credincios, Biserica, sunt lăsaţi în afara discuţiei.
Necazurile asupra cărora ne previne Iisus („În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” Ioan 16:33) se referă la orice lucru care ne-ar putea despărţi de El:

Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Precum este scris: «Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere».Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru. (Romani 8: 35-39).

„Nici stăpânirile”... Ar fi o copilărie să credem că procesul de călire a creştinilor, de dovedire a calităţii credinţei lor, se limitează la prigoana din primele veacuri. Prigoana nu vine doar dinspre lume. Dincolo de ispitele şi încercările la care fiecare creştin în parte este supus de îngeri sau demoni, creştinii au continuat să fie persecutaţi şi după ce lumea devenise creştină. De cine? Păi, de creştini, bineînţeles. De ceilalţi creştini, uneori: ortodocşii de eterodocşi şi invers. Iar, în restul timpului, şi unii, şi ceilalţi, de propria ierarhie.
Sigur, Biserica este ierarhică, ceea ce înseamnă că ierarhii sunt o parte a ei. „Biserica”, spunea părintele Stăniloae, „este conştiinţa generală a celor creştini”(7 Dimineţi cu părintele Stăniloae, p. 60). Însă nesimţirea ierarhilor faţă de creştini şi conştiinţă nu slăbeşte doar puterea Bisericii de a înnoi lumea şi timpurile – slăbeşte puterea Bisericii de a se înnoi pe sine, de a rămâne în dragostea lui Dumnezeu.
O rapidă enumerare a dovezilor de nepăsare ale ierarhiei BOR apare într-unul din numerele trecute a publicaţiei Caţavencii. Articolul se încheie cu această observaţie greu de contestat:

„Da, Biserica Ortodoxă Română are o lungă istorie de trădare, prin cei mai înalţi prelaţi ai săi, a românilor, a ideilor naţionale, a propriilor oameni, a principiilor morale şi a interesului naţional. Dacă la această listă scurtă mai adăugăm alţi mitropoliţi care au colaborat cu Securitatea, care au refuzat să-şi deschidă bisericile, lăsând armata şi Securitatea să tragă în manifestanţi care nu mai aveau unde să se adăpostească decât în biserică, avem o imagine mai clară asupra corupţiei morale care a măcinat, mereu, vârfurile Bisericii Ortodoxe Române.” (http://www.catavencii.ro/mitropolitii-rusinii/)

Din această istorie a trădării pe care ierarhia ortodoxă a practicat-o faţă de poporul român face parte şi momentul Răscoalelor ţărăneşti de la 1907. Nu numai că episcopii ortodocşi au refuzat să meargă în regiunile răsculate din eparhii cu toate că li se oferea escortă militară, ci au semnat doar în silă circulara lui Spiru Haret, Ministrul cultelor şi Instrucţiunii publice la acea vreme, prin care ţăranilor li se promitea din partea Regelui îmbunătăţirea stării lor. Această reacţie de nepăsare a ierarhiei ortodoxe este înregistrată de Arhiepiscopul romano-catolic Raymund Netzhammer într-un articol judicios întitulat „Biserica Naţională Română şi răscoalele ţărăneşti” (articol publicat în 1907 şi inclus în volumul Raymund Netzhammer în România, pe urmele spiritului locului, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014, pp. 112-119). Explicaţia ierarhiei BOR la acea vreme pentru întârzierea cu care a reacţionat a fost: „N-am ştiut!” Un ecou al petrinului „Nu-l cunosc! Nu ştiu cine este omul acesta!” Dar dacă sinodalii chiar n-au ştiut e şi pentru că „înalţii prelaţi nu au nici o legătură nici cu clerul inferior de la ţară şi cu atât mai puţin cu poporul simplu.” (R. Netzhammer, p. 119).
În ciuda încrederii exprimate de arhiepiscopul catolic în privinţa unei viitoare apropieri a ierarhiei ortodoxe de laicat, distanţa a rămas la fel de mare, dacă nu cumva s-a mărit cu timpul. Iată ce nota Ioan Ianolide în această privinţă şase decenii mai târziu:    

„Nu mai există predică ziditoare de suflet, ci predică tradiţionalistă, fără actualitate. Nu se mai simte comuniunea dintre creştini, căci ea ar înspăimânta pe guvernanţii atei. Cât despre o organizare comunitară a parohiilor, nimeni nu îndrăzneşte să mai cugete. Preoţii care cutează să se ocupe de catehizarea copiilor riscă să fie prigoniţi mai întâi de episcopi şi apoi Un astfel de creştinism se solidarizează cu natura lucrurilor istorice fără a le mai înnobila. [...] Însăşi organizarea Bisericii s-a adaptat la această înstrăinare faţă de popor şi în ultimă instanţă poporul a fost părăsit.
[...] Spiritualizarea înseamnă practicare, viaţă prin har şi voinţă. Înalţii clerici nu trebuie să se retragă într-un turn de fildeş, ci să fie necontenit în mijlocul credincioşilor, adică să fie în Biserică, căci poporul întrunit laolaltă este Biserica. [...] Toată austera pregătire a ierarhilor este în Biserică, pentru Biserică şi prin Biserică (a se citi popor, ori adunare, ori comunitate). Izolându-se de popor, clericii au restrâns Biserica la ei iar poporul a fost înfeudat. O astfel de ierarhie bisericească este tiranică şi străină duhului creştin.
[...] Astăzi însă există o gravă ruptură între vlădici şi popor; ei trăiesc într-o lume a lor, decid în numele poporului, dar nu îl consultă şi deci nici nu îl reprezintă. Biserica Ortodoxă a rămas o simplă faţadă care poate fi oricând spulberată de către partid. Este atât de ingrată această preoţime, încât la ordinele partidului ea însăşi cere demolarea bisericilor şi într-o zi va cere şi desfiinţarea Bisericii. Până atunci clerul slujeşte cu o mână poporul şi cu cealaltă partidul. Partidul beneficiază de dreptul tradiţional de a se amesteca în problemele Bisericii, căci clerul nostru lipsit de demnitate nu discerne între statul ateu şi statul creştin ori între guvernanţii atei şi cei credincioşi.” (Ioan Ianolide, Întoarcerea la Hristos, http://www.fericiticeiprigoniti.net/efectele-prigoanei/427-comunismul-a-dus-la-ruptura-ierarhilor-fata-de-popor)

În ciuda faptului că titlul acestui fragment atribuie comunismului vina înstrăinării ierarhiei, Ianolide afirmă că

„Aşa cum mântuirea omului nu este posibilă doar prin harul dumnezeiesc, fără participarea voluntară a omului, tot aşa Biserica nu poate fi numai sfinţire fără sfinţenie. Racila aceasta este veche în Ortodoxie şi în secolul nostru s-a manifestat necontenit. Mereu statul, fie sub semnul crucii, fie sub semnul stelei, a decis stările şi orânduirile Bisericii în lucrarea lor istorică, socială şi actuală şi i-a consacrat acesteia un rol sacramental rupt de realităţi, străin de lume, departe de oameni.” (http://www.fericiticeiprigoniti.net/efectele-prigoanei/427-comunismul-a-dus-la-ruptura-ierarhilor-fata-de-popor)

Dacă ierarhia trădează poporul este pentru că-l trădează mai întâi pe Hristos. Dar dacă ne vom alătura celor care cer înlăturarea Patriarhului, nu vom face decât să împletim lanţul trădării mai departe. Răceala ierarhiei, ca şi ura lumii păgâne de la începuturile creştinismului nu fac decât să ne amintească de măsura iubirii cu care suntem datori să răspundem în toate împrejurările vieţii noastre.