sâmbătă, 2 martie 2024

BOR și formarea noilor națiuni

 

Ambasadorul Greciei în România, doamna Evangelia Grammatika,  „a evidențiat rolul central pe care Biserica Ortodoxă Română îl are în societate și contribuția Ortodoxiei în afirmarea valorilor spirituale.” (https://basilica.ro/ambasadorul-greciei-in-vizita-de-prezentare-la-patriarhia-romana/). În cadrul întrevederii cu PF Daniel, „au fost abordate teme de actualitate, în special problemele create de conflictele militare în desfășurare, fiind subliniată necesitatea cultivării solidarității, a păcii și cooperării dintre popoare.” (https://basilica.ro/ambasadorul-greciei-in-vizita-de-prezentare-la-patriarhia-romana/). De vreme ce legalizarea recentă a căsătoriei homosexuale în Grecia pare că nu s-a regăsit printre temele de actualitate, probabil că performanța a fost inclusă deja în partea cu afirmarea valorilor spirituale, valorificarea moștenirii bizantine, solidaritatea dintre popoare. De ce n-am vedea acest episod ca pe un aspect al „luptei de eliberare a popoarelor balcanice și de emancipare a acestora, în procesul de formare de noi națiuni”?