marți, 14 septembrie 2010

Şcoala de acasă şi restaurarea României


„Restaurarea României”, arăta Mircea Platon cu un an în urmă, „trebuie deci să pornească de la Biserică deoarece Biserica a rămas singura depozitară a cuvintelor adevărate, a cuvintelor care chiar numesc, care chiar lucrează, a cuvintelor care pot fi rostite cu voce tare. [..] Întoarcerea Românilor către Biserică după 1989 nu a fost doar o modă, ci o încercare de a-şi regăsi un limbaj comun adevărat. Şcoala, societatea civilă, guvernul, parlamentarii, partidele politice, mass-media nu fac, în genere, decât să polueze, să dilueze, să înceţoşeze, să facă, în fine, inutilizabilă limba română. Şi fără limbă nu putem lucra, nu putem sluji. Putem doar să le „slujim” lor, celor care au luat în stăpânire limbajul, sensurile, direcţia vieţilor noastre (Mircea Platon, „De la letargie la liturghie. Un dialog cu Paul Siladi”, în M. Platon, Gh. Fedorovici, Măsura vremii, editura Predania, f.a., pp. 202-203.) Avînd în vederea presiunea crescîndă a unei societăţi civile secularizate, care urmăreşte limitarea şi chiar anularea învăţămîntului religios în şcolile publice, poate că B.O.R. şi-ar putea exprima măcar interesul şi disponibilitatea, dacă nu sprijinul, pentru sistemul de educaţie făcută acasă (homeschooling). Şcoala de acasă este o formă de învăţămînt a cărei valoare specială pentru România a fost pusă în lumină de Mircea Platon într-o serie de articole continuată printr-unul recent (M. Platon, „Şcoala de acasă: învăţămînt de rezistenţă”, http://think.hotnews.ro/mai-are-valoare-scoala-romaneasca-scoala-de-stat-vs-homeschooling.html). Responsabilii cu învăţămîntul religios din cadrul B.O.R. ar vedea din acest articol nu doar că şcoala de acasă ar putea fi singura şansă de refacere a învăţămîntului public, ci că aceasta ar putea fi totodată ultima mare ocazie a B.O.R. de a mai avea vreo influenţă în societate, adică într-un spaţiu public care îi este tot mai potrivnic Bisericii.
Observ în plus că acest articol al lui M. Platon exprimă lămurit obiectivul website-ului său („Pentru o cultură a discernămîntului şi o Românie la scară umană”), un site unde pot fi găsite şi alte articole legate de tema restaurării limbajului (vezi mai ales eseul „Distributismul şi statul reprezentativ” la adresa http://mirceaplaton.com/).