marți, 5 aprilie 2016

Arta fugiiCorul de copii din parcul din fața blocului
Răspunde personajelor din Don Giovanni.
Alergînd pe muzica operelor,
Fiecare copil marchează un timp –
Sau poate ascultă de-un timp?
Se spune că Mozart nu cunoștea metronomul,
Dar eu încep să cred altceva:
Fereastra mea cade oblic pe poarta parcului
Iar amîndouă sînt deschise.