joi, 2 august 2018

Judecata dreaptă


S-au dus odinioară trei frați la seceriș și și-au luat lor șaizeci de măsuri de arătură. Unul dintr-înșii s-a bolnăvit în chiar ziua dintâi la chilia sa. Și a zis unui din doi, celuilalt: «Iată, frate, vezi că s-a îmbolnăvit fratele nostru! Silește-ti tu puțin gândul și eu și vom secera partea lui prin rugăciunile sale!» După ce s-a sfârșit lucrul, vrând să meargă și să-și ia plata, l-a chemat pe fratele, zicând: «Vino, ia-ți plata ta, frate! » Acela a zis: «Care plată să iau, nesecerând?» Iar ei au zis: «Cu rugăciunile tale am făcut si secerișul tău și vino, ia-ți plata ta!» El însă nu credea. Deci multă îndoială făcându-se între dânsii, s-au dus să se judece la un bătrân mare.
Și i-a zis fratele: «Părinte, am mers toți trei să secerăm și in ziua cea dintâi m-am îmbolnăvit și mă silesc frații pe mine care nici un ceas nu am secerat, să iau plata pentru secerișul pe care ei l-au secerat». Și a mai zis: «Toți trei am luat șaizeci de măsuri de arătura să le secerăm. Și de am fi fost toți trei nu am fi putut să le secerăm, iar cu rugăciunile fratelui amândoi degrabă am săvârșit secerișul. Noi îi zicem lui: Ia-ți plata ta, dar el nu vrea.» Iar bătrânul auzind, s-a minunat și a zis fratelui celui ce era împreuna cu ei: «Sună, sa se adune toți frații!»
Și după ce au venit toți, le-a zis lor bătrânul: «Veniți, fraților, auziți astăzi judecata dreaptă!» Și le-a vestit lor toate. Iar ei l-au obligat pe fratele să-și ia plata si să facă cu ea ce va voi. Și s-a dus fratele plângând și mâhnit.” (Pateric, CUVINTE FOLOSITOARE ALE SFINȚILOR BĂTRÂNI CELOR FĂRĂ DE NUME AȘEZATE ÎN CAPITOLE, Capitolul XII:18).

Cine se roagă doar atunci cînd se roagă, acela nu se roagă, spunea un bătrîn. Dar noi nu ne rugăm nici măcar atunci cînd ne rugăm. Nu lucrăm nici atunci cînd lucrăm, de vreme ce lucrăm fără rugăciune. Lucrarea noastră nu este rugăciune pentru că rugăciunea noastră nu este nimic. Nu participăm la liturghie, ne uităm la liturghie: unii în biserică, alții de-acasă, la Trinitas TV. Iar preoții, direct din altar. Atunci cînd, între două antifoane, nu se uită pe YouTube, desigur.
Chiar și atunci cînd secerăm grîu, nu secerăm decît furtună. Pentru că nu semănăm altceva afară de vînt.