marți, 3 martie 2015

BOR ... altfelContrar aşteptărilor, BOR nu a considerat că decizia Curţii Constituţionale, în urma căreia părinţii trebuie să solicite prin scris înscrierea copiilor la ora de religie, ar fi discriminatorie şi umilitoare (http://patriarhia.ro/o-decizie-discriminatorie-si-umilitoare-pentru-ora-de-religie-7684.html). Refuzând să arunce comod vina pentru creşterea curentului nefavorabil faţă de religie şi ortodoxie asupra secularizării şi indiferentismului religios, BOR şi-a asumat vina cu simplitate şi smerenie, recunoscându-şi neajunsurile şi neputinţa de a contribui în mod hotărâtor la „formarea şi cultivarea unei conştiinţe vii şi mărturisitoare(http://patriarhia.ro/o-decizie-discriminatorie-si-umilitoare-pentru-ora-de-religie-7684.html). Mai mult, în acord cu perioada Postului Mare, BOR a primit acuzaţiile şi contestările nu ca pe o provocare lumească, ci ca pe o încercare dumnezeiască, ca pe un semn prin care înţelege că modul superficial de a face educaţie religioasă îl supără pe Dumnezeu; acesta este lucrul care pe BOR o mâhneşte cu adevărat şi nu, cum s-ar putea înţelege dintr-un comunicat de bună seamă eronat, decizia Curţii Constituţionale („Patriarhia Română ia act cu mâhnire de decizia Curţii Constituţionale a României ...” http://patriarhia.ro/o-decizie-discriminatorie-si-umilitoare-pentru-ora-de-religie-7684.html). Credincioşii s-au simţit încurajaţi văzând că, în loc să se lupte mediatic cu asociaţiile seculare şi atee, BOR şi-a concentrat efortul într-o muncă pastorală prin care vlădica şi opinca nu au contenit să le explice credincioşilor ce au de făcut şi cum. Aşa cum era de aşteptat în „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi“ şi în „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii“ (http://patriarhia.ro/anul-2015-va-fi-dedicat-marilor-pastori-de-suflete-din-eparhii-6268.html), personalul fiecărei parohii a stat zi şi noapte la dispoziţia credincioşilor pentru a-i învăţa să completeze cererile oferite gratuit de BOR.
Dar nu numai credincioşii au fost impresionaţi de disponibilitatea simplă şi caritabilă a BOR; surprins de atitudinea smerită a ierarhiei BOR, se spune că Emil Moise ar fi murmurat: „Ai învins, Galileene!” Satisfăcuţi, apropiaţii dlui Moise s-au gândit, fireşte, la Galileo Galilei, dar elevii care s-au bucurat de educaţie religioasă ştiu mai bine.
  În plus, membrii asociaţiilor de tipul ASLC, CNCD sau ASUR au fost impresionaţi să vadă şi că principala grijă a BOR din ultimele două luni, ca de altfel în ultimii douăzeci şi trei de ani, nu a fost pentru posturile de profesori de religie, faţă de care este de altfel responsabilă prin nenumăratele secţii de teologie didactică înfiinţate uneori nejustificat după 1990, ci numai şi numai pentru copii şi familiile creştine şi, implicit, pentru societate în ansamblul ei. Cuceriţi de căldura lipsită de orice reproş sau asprime faţă de aceste asociaţii, membrii lor şi-au înscris la rândul lor copiii la ora de religie. Remus Cernea a dispărut brusc. Circulă însă zvonuri potrivit cărora ar fi fost zărit la Muntele Athos.