marți, 5 ianuarie 2021

Spiritualitatea ortodoxă antihristică

 Îmi vine greu să cred că toți preoții și duhovnicii care alimentează frica sufletească de vaccin cred sincer în aberațiile pe care le răspîndesc cu o pasiune pe cît de convingătoare, pe atît de ucigătoare de suflete. Presupun că există totuși destui oameni întregi la cap printre ei, care susțin asocierea vaccinului cu antihristul cu gîndul pozitiv de a-i aduce pe credincioși mai aproape de Biserică și de Dumnezeu. Problema este că teama de antihrist determină mai degrabă o înstrăinare de Dumnezeu. Cultivarea fricii de antihrist în locul așezării fricii de Dumnezeu ca temelie a înțelepciunii nu face decît să producă o spiritualitate antihristică care înlocuiește acea spiritualitate ortodoxă (prin care omul se poate curăți, lumina și desăvîrși) dăruită de tradiția filocalică. Spiritualitatea antihristică împrăștiată acum în Biserică de credincioși și duhovnici imaturi face drepte cărările Antihristului.

Pentru că deși învățătorii noștri în Hristos ar trebui să pregătească calea lui Dumnezeu, ei pregătesc de fapt calea antihristului prin astfel de viziuni cabalistice:

 

„Cu inteligența artificială a computerelor și o serie de vaccinuri speciale specializate, va interveni în lanțul codului genetic uman, ADN-ul și îl va schimba. Astfel, ADN-ul uman modificat, în loc să acționeze sub Inteligența Divină, așa cum a creat-o Dumnezeu, va acționa acum conform poruncilor inteligenței artificiale, care va direcționa spre lucrătorii Antihristului!

[...] În continuare, o serie de 7 vaccinuri, speciale și specializate, vor juca rolul a 7 tehnici specializate care vor întreprinde realizarea noului ADN uman mutant, cu materialele care au intrat deja în corpul uman. Cele 7 vaccinuri vor avea rolul să slăbească și, în cele din urmă, să anuleze capacitatea omului de a deveni prin cele 7 daruri ale Duhului Sfânt „templul lui Dumnezeu”. Cel mai important dintre cele șapte vaccinuri va fi al șaptelea. Al șaptelea vaccin va fi bijuteria coroanei nanotehnologiei, întrucât va introduce, fără nicio anulare, în ADN-ul uman mutant final, elementul care va încorpora codul necesar pe care va fi scris numărul – sigiliul fiecărui om.” https://ortodoxinfo.ro/2021/01/04/vaccinare-si-pecetluire-o-perspectiva-spirituala-si-profetica/

 

Blogosfera pravoslavnică este spirituală și profetică, prin urmare știe mai bine cum stau lucrurile cu ADN-ul! Pentru că dacă ești ortodox mărturisitor, știi că profetismul și spiritualitatea se ocupă în primul rînd de genom, tehnologie, inteligență artificială, structură celulară, mutații genetice etc. Dacă am păstra o fărîmă de luciditate, acest fapt ar trebui să ne semnaleze producerea reală a unei mutații deosebit de grave: cea a spiritualității ortodoxe. De fapt, tocmai acest mod absurd de a pune problema vaccinului reprezintă, în plan spiritual, replica fraudei pe care o suspectează: teoria lansată pentru a ne elibera de vaccinul pretins antihristic nu face decît să ne livreze antihristului prin frica pe care ne-o introduce în minte. Mai degrabă decît vaccinul, tocmai teoria falsă care ne avertizează despre efectele diabolice ale vaccinului ajunge să-i ia în stăpînire pe unii credincioși, posedîndu-le mintea și anulîndu-le discernămîntul. În felul acesta, ajunge să realizeze lucrarea cea drăcească a vaccinului tocmai teoria care pretinde că ne ferește de această lucrare. Putem constata cu ușurință efectele diabolice ale acestei lucrări: creștinii care au căzut victimă spiritualității antihristice au ajuns să creadă mai mult în antihrist decît în Dumnezeu. 

Precizez aici că am rezervele mele față de vaccin în general și față de vaccinul anticovid în special. Știu că există posibilitatea ca posesiunea demonică să se producă prin simțuri (văz, auz, atingere, înghițire), dar efectul unei astfel de posesiuni poate fi anulat prin rugăciunile Bisericii; posesiunea este o afecțiune spirituală care se vindecă în Biserică. Dar tipul de posesiune atribuit noilor generații de vaccin este, din cîte înțeleg de la creștinii antihriști, unul ireversibil. Acest lucru este inacceptabil pentru orice credincios care știe că Dumnezeu este atotputernic și că nici un fir de păr din capul nostru nu se clintește fără știrea Tatălui.

Creștinii ar fi trebuit să știe că în lume nu apar doar hristoși mincinoși, ci și antihriști mincinoși, care urmăresc să ne distragă atenția nu doar de la Hristos, ci și de la adevăratul antihrist. După cum întoarcerea lui Hristos în slavă va fi precedată de falși hristoși, tot astfel adevăratul Antihrist va fi precedat de falși antihriști. Lucrarea falșilor antihriști este de a ne face să credem că Antihristul va veni din afara Bisericii și de a ne slăbi încrederea în atotputernicia lui Dumnezeu. Aceasta va fi penultima înșelare, care va pregăti înșelarea cea din urmă. Pentru că Antihristul va veni din Biserică, „salvînd” Biserica de vrăjmașii din afara Ei; astfel, amăgirea realizată de Antihrist va fi cu atît mai teribilă cu cît creștinii vor fi fost făcuți să creadă că principala sau singura amenințare vine dinafara Bisericii. După cum spunea Soloviov,

 

„În orice caz, este neîndoielnic că Antihristul, care după concepţia biblică – a Vechiului şi a Noului Testament – semnifică ultimul act al tragediei istorice, nu va fi pur şi simplu necredinţă, sau negarea creştinismului, sau materialism şi alte asemenea, ci va fi o impostură religioasă, cînd numele lui Hristos şi-l vor însuşi acele forţe umane care în fapt şi în esenţă sînt străine şi de-a dreptul ostile lui Hristos şi Duhului Sfînt.” (V. Soloviov, Povestire despre Antihrist, Institutul European, Iaşi, 1992, p. 77.)

 

 Spiritualitatea antihristică se împrăștie cu ușurință și pentru că este foarte comodă, este o spiritualitate procesată la fel ca alimentele procesate, semipreparate. Te scutește de bătaia de cap implicată de spiritualitatea ortodoxă (pravila de rugăciune cu momentele ei de concentrare și liniștire, postire, participarea la slujbe, spovedanie, împărtășire, citirea Scripturii și a textelor esențiale ale spiritualității ortodoxe, milostenie); pentru spiritualitatea antihristică nu-ți trebuie decît un dispozitiv cu ecran și conexiune internet. Nimic fundamental nu-i separă de creștinii antihriști de restul lumii păgîne cătă vreme ei nu cred în cuvintele Mîntuitorului: „iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28, 20).

Este mai ușor să crezi în nanotehnologie decît în lucrarea tainică a lui Dumnezeu. Pentru că prin afurisirea vaccinului rămîi cu impresia falsă că ți-ai îndeplinit foarte ușor sarcina de creștin. Vaccinul anti-hristic și orice teorie conspiraționistă îmi oferă pretextul de a scăpa de sarcina de a purta crucea, de a mărturisi cu discernămînt creștin, de a fi treaz și atent, de a fi prezent la și în prezența lui Dumnezeu, de a împlini lucrarea de mare finețe duhovnicească de cercetare a duhurilor.

Dar ortodoxul zilelor noastre, simțind că parcă nu a împlinit pe deplin lucrarea dumnezeiască chiar dacă și-a lăsat barbă (ori și-a pus batic, în cazul femeilor) și că pentru a atinge desăvîrșirea îi mai lipsește doar foarte puțin, face un ultim efort și, printr-o strădanie duhovnicească de care se cutremură pînă și puterile cerești, se hotărăște să treacă la apărarea ADN-ului în modul cel mai primejdios și mai epuizant prin care au trecut vreodată creștinii: postînd și preluînd comentariile care susțin demonizarea prin vaccin. În felul acesta, creștinii antihriști dovedesc un curaj superior celui al creștinilor martirizați în primele secole. Pentru că martirii mărturiseau credința înaintea unor simple fiare sălbatice, dar creștinii noștri din mediul online înfruntă însăși fiara apocaliptică ascunsă în fiola vaccinului!