marți, 27 noiembrie 2018

Catedrala Dumnezeului necunoscut


Şi Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis: Bărbaţi atenieni, în toate vă văd că sunteţi foarte evlavioşi. Căci străbătând cetatea voastră şi privind locurile voastre de închinare, am aflat şi un altar pe care era scris: «Dumnezeului necunoscut». Deci pe Cel pe Care voi, necunoscându-L, Îl cinstiţi, pe Acesta Îl vestesc eu vouă.” (Fapte, 17:22-23)

Avem un altar, avem un dumnezeu necunoscut, avem un popor evlavios. Nu ne lipsește decît un Pavel.
Sfințirea Catedralei Mîntuirii a avut loc în ziua în care o sărbătorim pe Sfînta Mare Muceniță Ecaterina (din Alexandria). Ecaterina „deprinsese înţelepciunea tuturor făcătorilor de cărţi, celor de demult, a lui Homer, a lui Virgiliu, Aristotel, Platon şi ale celorlalţi. Dar nu numai ale filosofilor, ci şi cărţile doctorilor le-a deprins bine, ale lui Asclipie, ale lui Hipocrat, Galin şi, în scurt, tot meşteşugul ritoricesc şi silogistic a învăţat, încât toţi se mirau de înţelepciunea ei.” (https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfintei-marei-mucenite-ecaterina).
Provocat de argumentele Ecaterinei împotriva cultului păgîn, Împăratul Maximin a adunat din elita timpului cincizeci de învățați în vederea unei dezbateri publice care să anuleze obiecțiile Ecaterinei. Nu numai că Ecaterina le-a desființat argumentația, dar unii dintre ei s-au convertit la creștinism. Prin urmare, au fost uciși de Maximin. Așa cum au fost și toți cei care, după ce au vizitat-o pe Ecaterina în temniță, s-au creștinat.
Istoricii moderni consideră că Ecaterina nu a existat și că în realitate hagiografia creștină a transformat un personaj păgîn, Hypatia din Alexandria, ucisă de creștini pe la începutul secolului V (viața ambelor personaje a fost dramatizată, Hypatia în filmul Agora, iar Ecaterina în Decline of an Empire (https://en.wikipedia.org/wiki/Decline_of_an_Empire)
 Cîtă vreme în România vom continua să cinstim un Dumnezeu necunoscut, Ecaterina nu are nici o șansă în fața Hypatiei. Asemenea Ecaterinei înainte de convertire, Biserica Ortodoxă Română declară: „Eu bărbat necărturar nu voiesc a avea!”BOR nu este interesată de bărbați creștini, ci de bărbați cărturari. Calitatea de intelectual a ajuns să reprezinte în ortodoxia românească de astăzi o garanție a angajamentului creștin.
BOR petrece mîndră între „bărbați cărturărești”, fără să fie deranjată de faptul că nici unul dintre aceștia nu este creștin. Pentru că relația cu creștinii, în lumea de astăzi, este compromițătoare. Creștinii te fac de rîs: „Şi auzind despre învierea morţilor, unii l-au luat în râs, iar alţii i-au zis: Te vom asculta despre aceasta şi altădată.” (Fapte, 17:32)