vineri, 6 octombrie 2023

Mutațiile înșelării

 

Orice contestare directă a adevărului sfîrșește prin a-l confirma: „Oricine va cădea pe această piatră va fi sfărîmat, iar pe cine va cădea ea îl va zdrobi” (Luca 20, 18). De aceea, potrivnicul adevărului preferă să învăluie adevărul în minciună, sofisme sau false dileme. Dacă adevărul este un năvod, atunci erezia este o plasă aruncată peste el, folosită de pescarul transformat în prădător pentru a-și însuși peștele ca pradă.

Spre deosebire însă de primele veacuri creștine, cînd învățătura creștină era amenințată de erezie, în vremurile actuale învăluirea creștinismului în vederea falsificării lui este realizată diferit, și anume, prin atribuirea unor scopuri aparent pozitive, dar străine sau în cel mai bun caz secundare scopului principal al creștinismului: ascultarea filială de Tatăl, care nu poate fi realizată decît în Hristos (Luca 10, 38-42). Prin aceste finalități intruzive, creștinismul este deturnat chiar dacă învățătura rămîne neschimbată (cel puțin pînă în momentul capturării lui decisive, vezi mai mult la http://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2023/07/ortodoxia-identic-naturala.html, sau la http://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2021/01/problema-unei-culturi-idolatre.html). În această nouă formă de înșelare, minciuna este mult mai greu de recunoscut decît în cazul ereziei, față de care creștinismul a dobîndit o imunitate naturală prin corpul dogmatic dezvoltat în cadrul Sfintei Tradiții și afirmat de Sinoadele ecumenice.

După 1990, în ortodoxia românească au apărut prin această mutație a înșelării trei mari noi finalități principale: neamul românesc ortodox, care ar fi restaurat printr-un stat neolegionar, societatea civilă creștină, restaurată prin umanismul unui stat al societății deschise și neamul arhetipal, cosmic, restaurat prin spiritualitatea New Age. Pentru a-și consolida pretențiile de legitimitate, fiecare dintre aceste trei orientări principale, care își au susținătorii lor atît în ierarhia ortodoxă, cît și în media ortodoxă, le denunță pe celelalte în timp ce valorifică eforturile oneste ale unor ortodocși disperați sau mai degrabă naivi de refacere a cugetului ortodox și a conștiinței naționale.