marți, 14 mai 2019

Satul românesc cu amelioratori


În cadrul Conferinței clericilor din București și Ilfov, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat un set de propuneri concrete pentru îmbunătăţirea situaţiei actuale a satului românesc (https://basilica.ro/patriarhul-daniel-a-prezentat-un-set-de-propuneri-pentru-imbunatatirea-situatiei-actuale-a-satului-romanesc/).
Problema nu este că aceste propuneri vin din partea unui om care a părăsit satul natal în 1962, la vîrsta de 11 ani și care pînă în prezent a manifestat doar sporadic un interes festivist și formalist pentru satul românesc. Problema nu ține nici de faptul că această conferință despre satul românesc are loc la București și nici de faptul că cei opt sute de clerici prezenți sînt din București și Ilfov (deci tot dintr-un fel de București, dar ceva mai prăfuit).
Problema nu ține de faptul că Patriarhia a premiat intelectuali creștin-ortodocși care au lăudat depopularea României ca pe o expresie a darului libertății.
Problema nu ține nici de faptul că Patriarhul consideră comunismul responsabil de destrămarea satului românesc, în ciuda evidenței care ne arată că adevăratul proces de desființare a satului a început de-abia după 1990:
Mai cu seamă, în timpul regimului comunist s-a produs destrămarea satului românesc și distrugerea legăturii profunde a țăranului cu Dumnezeu, prin propagandă ateistă, iar relaţia ţăranului cu pământul ca proprietate, cu ţarina proprie, a fost distrusă prin colectivizarea forţată a  agriculturii.” (https://basilica.ro/satul-romanesc-trebuie-ajutat-mai-mult-de-catre-locuitorii-oraselor-patriarhul-romaniei/)
Problema nu ține de faptul că pentru Patriarhul Daniel apropierea satului de oraș este un lucru bun, deși este elementar și evident pentru toată lumea că nivelul corupției morale și al degradării sufletești a oamenilor de la sat depinde direct proporțional de apropierea satului de oraș: „Totuşi, satele din apropierea oraşelor sunt mai puţin depopulate, iar măsurile financiare luate de stat în ultimii 2-3 ani pentru revigorarea agriculturii româneşti creează ceva speranţe pentru tinerii din mediul rural.” (https://basilica.ro/satul-romanesc-trebuie-ajutat-mai-mult-de-catre-locuitorii-oraselor-patriarhul-romaniei/)
Problema nu ține nici de faptul că Patriarhul Daniel nu poate cita nici măcar un singur sat românesc „unde preotul aduce speranţă, organizând programe de întrajutorare frăţească și mobilizând oamenii credincioși să-i ajute pe cei mai săraci, situaţia spirituală și socială a parohiei se ameliorează.”
Problema nu ține de faptul că pentru PF Daniel credința creștină este una dintre virtuțile care pot fi regăsite în orice broșurică UE despre conștiința civică: „să valorificăm din trecutul satului românesc unele virtuţi spirituale, morale și practice, cum sunt: credinţa, cinstea, hărnicia, dărnicia, simţul proprietăţii și al iniţiativei, solidaritatea (întrajutorarea) și comuniunea în comunitatea rurală și între comunităţile rurale, dar şi solidaritatea între comunităţile urbane şi comunităţile rurale.” (https://basilica.ro/satul-romanesc-trebuie-ajutat-mai-mult-de-catre-locuitorii-oraselor-patriarhul-romaniei/)
Problema nu ține nici de faptul că „măsurile concrete” recomandate pot fi utile doar într-o cultură care este creștină în mod asumat, nu inerțial.
Problema nu ține de faptul că una dintre măsurile concrete pentru îmbunătățirea stării satului românesc vizează „Cumpărarea, renovarea şi dotarea unor case de la sat, care au şi grădină, de către parohii de la oraş, pentru folosirea lor drept case de vacanţe şi pentru a dezvolta activităţi în favoarea satului”. Recomandarea vine la aproximativ trei săptămîni de la adoptarea Legii Turismului (http://turism.gov.ro/web/2019/04/24/comunicat-de-presa-42/). E de așteptat ca primele sate în care parohiile de la oraș vor cumpăra case să fie situate în localitățile turistice, stațiunile și zonele pitorești care pot contribui la ameliorarea sănătății clerului urban și a amicilor uniți întru pitoresc și melancolie: https://www.trinitas.tv/parohia-sfantul-ioan-botezatorul-sirnea-jud-brasov/ .
Adevărata problemă ține de încrederea Patriarhului în experienţa pozitivă a satelor din Italia, Austria, Elveţia şi Germania, care i-ar inspira pe clerici în revitalizarea satului românesc:
„Cu sprijinul ierarhilor români din Europa Occidentală, vom ajuta pe unii părinţi protopopi să viziteze câteva sate din Italia, Austria, Elveţia şi Germania, pentru a se inspira din ceea ce este experienţa pozitivă.” (https://basilica.ro/satul-romanesc-trebuie-ajutat-mai-mult-de-catre-locuitorii-oraselor-patriarhul-romaniei/) „Putem învăța și de la unele țări din Europa Occidentală, cum sunt astăzi ajutate satele să-și păstreze identitatea specifică satului (arhitectura rurală, mai puțină aglomerație și mai puțină poluare) și, în aceleași timp, să fie sate atractive pentru locuitorii lor prin condiții de trai decente: electricitate, acces auto, canalizare etc.”
Nu știu despre ce fel de identitate vorbește PF Daniel aici, avînd în vedere că bisericile din satele vest-europene au dispărut, fiind goale ori cumpărate în vederea altor destinații: în ultimii douăzeci de ani, peste 500 de biserici catolice și în jur de 300 protestante au fost închise numai în Germania (https://www.imb.org/2019/02/11/empty-churches-europe/). Nu știu despre ce sate occidentale vorbește Preafericirea Sa, avînd în vedere că satele au devenit pustii la rîndul lor odată ce și-au pierdut credința (https://thebridgehead.ca/2018/12/18/the-vanishing-villages-and-empty-churches-of-europe/).
Avîntul european al Patriarhului Daniel este de neoprit: „Cu sprijinul ierarhilor români din Europa Occidentală, vom ajuta pe unii părinți protopopi să viziteze câteva sate din Italia, Austria, Elveția și Germania, pentru a se inspira din ceea ce este experiența pozitivă”
Nu este sat românesc în care să nu vedem barbaria produsă de experiența pozitivă a românilor întorși la sat din Vest și care distrug un mod de viață milenar avînd convingerea că dau un exemplu pozitiv prin cubul învelit în polistiren pe care-l numesc casă, prin peluza rasă zilnic pe care o numesc ogradă și prin confortul modern asigurat de fosa septică care face aerul irespirabil pe întreaga uliță.
Oricît ar cita din Stăniloae și ar îngîna refrenul blagian cu veșnicia născută la sat, proiectul patriarhal demonstrează o totală lipsă de înțelegere pentru realitatea satului românesc. Nu întîmplător, pe site-ul basilica.ro emblematică pentru satul românesc este imaginea unui sat care pare mai degrabă săsesc:  https://basilica.ro/satul-romanesc-in-grila-radio-trinitas/
Faptul că majoritatea orășenilor și a sătenilor din România și-ar dori un sat românesc „ca afară” semnalează faza finală a unei afecțiuni spirituale grave, numită dezrădăcinare. Doar pe fondul acestei maladii spirituale generalizată, doar ca un simptom al ei, asocierea Patriarhului României cu reacții anti-românești și anti-identitare poate fi percepută și salutată ca un semn de sănătate.
Tot mai mulți locuitori de la oraș resimt criza spirituală a orașului contemporan ca pe o experiență a dezrădăcinării, determinîndu-i să caute soluții terapeutice în neognosticism. Această înșelare, inevitabilă într-o cultură pretins creștină care le-a permis marilor inițiați să-și țeasă pînzele netulburați, îi lasă să creadă că satul ar putea reprezenta acel liman de spiritualitate păgînă în care ei s-ar putea regăsi.
Dar satul trebuie ajutat să se regăsească pe sine. Cum ar putea orășenii dezorientați și lipsiți de reperele creștine să ajute un sat în derivă? Cu bani? Este ca și cum i-ai da tichete de vacanță cuiva care are nevoie urgentă de o transfuzie. 
Ameliorarea satului este doar un eufemism pentru deconectarea lui definitivă de la rădăcinile proprii și de la tradiția creștină. Ameliorarea satului nu este nici măcar un mod de a spoi mormintele cu var; este o încercare de a le pecetlui, de a le sigila, de a ne împiedica pe toți să vedem că viața vine de dincolo de mormînt. Este o încercare de a împiedica învierea satului.
Propunerea cu adevărat importantă și urgentă este cea de la punctul 5: Încurajarea şi ajutorarea concretă a sătenilor de-a păstra şi cinsti memoria înaintaşilor prin îngrijirea cimitirului, a crucii eroilor, dar şi oferirea de date pentru întocmirea monografiei fiecărui sat românesc de astăzi. De aici ar trebui început: de la memoria strămoșilor care au trăit pentru a învia.