marți, 12 decembrie 2023

Ortodoxia, o aplicație populară

 

Doar în creștinism toți oamenii sunt oameni. În afara creștinismului, doar unii oameni sunt oameni. Grupările criminale care s-au folosit de creștinism pentru a anula dreptul unor oameni de a fi considerați ființe umane din motive sociale, etnice, rasiale sau de opțiune sexuală, au falsificat în prealabil creștinismul și, din păcate, au reușit adeseori să facă acest lucru numai datorită tăcerii sau chiar a susținerii oferită de creștinii cu atît mai corupți sufletește cu cît credeau mai sincer în idealul purificării prin orice mijloc a societății creștine de stricăciunea păcătoșilor sau a necreștinilor. Cu cît vremurile sunt mai tulburate, cu atît echipajul ajunge tot mai stăpînit de ideea de a-i arunca peste bord pe cei bănuiți că ar fi cauza furtunii (Iona, capitolul1).

În epoca transumanistă actuală, calitatea de ființă umană le este refuzată tuturor celor care se împotrivesc transformării omului prin îmbunătățirea lui bio-tehnologică. Măsura omului nu mai este dată de stăpînirea de sine descrisă în tributul adus de Kipling caracterului clasic în poemul „If”, ci de capacitatea de utilizare a aplicațiilor pe telefon. În lumea veche, aparența era asociată corupției. În lumea nouă, aparența este asociată virtuții. Refuzul virtualului pune în primejdie siguranța echipajului de utilizatori pentru că amenință întreaga ordine inteligentă.

Iona a fost aruncat în apă pentru că nu și-a luat credința în serios, de fapt pentru că nu a ascultat de Dumnezeu. Dar astăzi, dacă creștinii și-ar lua credința în serios și ar asculta de Dumnezeu, ar fi declarați personae non gratae pe corabia inteligenței artificiale. După cum vedem însă, cel puțin ortodocșii români își vor continua călătoria în siguranța oferită de aplicația „Cu Dumnezeu înainte!” instalată în telefon.