sâmbătă, 23 decembrie 2023

Mîntuirea prin roboți

 

Androidul este un lucru diferit de toate lucrurile prin asemănarea lui cu omul. Dar există vreun termen care să definească omul asemănător robotului? Devine omul asemănător robotului un lucru? În ce măsură omul asemănător cu un robot devine neasemănător cu toți ceilalți oameni?

Omul a fost robotizat spiritual cu mult înainte de apariția tehnologiei care să permită realizarea materială a androidului, dar în mediul ortodox de astăzi nu se vorbește despre asta pentru că este esențial ca ortodoximea să considere că transumanismul este un fenomen recent, asociat WEF și neomarxismului. De fapt, omul robotizat a produs această tehnologie și nu tehnologia l-a robotizat pe om, așa cum omul atomizat a gîndit și realizat energia atomică, după cum ne ajută să înțelegem Max Picard în Atomizarea (https://edituralimes.ro/produs/atomizarea-traducere-de-ioan-milea/).

Transumanismul actual era dominant încă de acum o sută de ani. După premiera piesei R.U.R, Karel Čapek i-a declarat unui jurnalist de la London Saturday Review: „Produsul creierului omenesc a scăpat controlului mîinilor omenești. Aceasta este comedia științei” (https://thereader.mitpress.mit.edu/origin-word-robot-rur/). Pentru scriitorul ceh, omenirea era deja condamnată:

 

„Oamenii au fost condamnați în piesă chiar înainte ca Radius să conducă revolta. Cînd mecanizarea ignoră caracteristicile omenești fundamentale, oamenii își pierd capacitatea de a se reproduce. Pe măsură ce roboții cresc în capacitate, vitalitate și conștientizarea de sine, oamenii devin mai asemănători cu mașinile lor – oamenii și roboții, în critica lui Čapek, sunt în esență unul și același lucru. Măsura valorii, productivitatea industrială, sunt cîștigate de roboții care pot face munca a «doi bărbați și jumătate». Prin această competiție, Čapek critică implicit obiectivul randamentului sporit apărut chiar înainte de Primul Război Mondial, și care a ignorat multe trăsături umane fundamentale.” (https://thereader.mitpress.mit.edu/origin-word-robot-rur/)

 

Dacă chipul lui Dumnezeu din om este indestructibil, asta nu înseamnă că omul nu se poate răsuci în sine, într-o contemplare veșnică de sine, anulîndu-și astfel vocația asemănării cu Dumnezeu. Această răsucire înăuntru este recomandată astăzi în BOR ca dezvoltare personală și întoarcere la sine. O contorsionare spirituală cumplită este recomandată ca spiritualitate ortodoxă și poate că tocmai această desfigurare lăuntrică a omului face posibilă admirația actuală pentru mașina inteligentă. Este semnificativă în acest sens denumirea de „robot” atribuită de scriitorul ceh mașinilor inteligente din piesa R.U.R: cuvîntul este derivat din termenul ceh „robota”, care înseamnă muncă forțată, precum cea îndeplinită de iobagi. Rădăcina slavonă, „rab” înseamnă „sclav” (https://thereader.mitpress.mit.edu/origin-word-robot-rur/). Presupun că orice creștin a văzut deja legătura dintre robot și blestemul strămoșesc: robotul este cel care preia osteneala dobîndirii pîinii de zi cu zi (Facerea 3, 17-19), eliberîndu-ne de obligația de a ne asigura viața prin „sudoarea feței”, anulînd astfel efectele blestemului.

Robotul este un eliberator și prin ușurința cu care-și realizează lucrul, fiind totodată un model de ascultare și înțelegere. „Dialogurile” cu inteligența artificială ne demonstrează că, departe de a fi conflictuală, ea le dă dreptate tuturor și îi împacă pe toți. Tipul acesta de argumentare era încurajat în școală cu mult înainte de apariția Chat GPT și am motive serioase să cred că profesorii de umanioare ar fi încîntați dacă elevii ar citi cu atenție și și-ar însuși nu doar informațiile, ci și modelul de gîndire/argumentare întrebuințat de IA în elaborarea eseurilor cerute. Mostre de gîndire de acest tip pot fi întîlnite de ceva vreme și în revistele noastre literare în texte din care afli, de pildă, că Tarkovski a fost un mare regizor creștin pentru că a întrebuințat teme creștine ceea ce dovedește că a fost un mare regizor creștin pentru că…  Am întîlnit inclusiv critici aduse inteligenței artificiale construite după un model de gîndire pe cît de rezonabil, pe atît de artificial.

„Luați jugul Meu asupra voastră”, ne spune Domnul, „și învățați-vă de la Mine, că sunt blînd și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre” (Matei 11, 29). Dar omul a găsit în robot un model mai bun, un jug digital imperceptibil și o odihnă veșnică în cloud.