miercuri, 6 decembrie 2023

Despre competența instanței supreme

 

Bogatul căruia i-a rodit țarina și-a adus singur sfîrșitul asupra sa prin încercarea de a depozita bunuri materiale în cămările spirituale ale sufletului său (Luca, capitolul 12). Pilda este oferită de Hristos ca răspuns la solicitarea cuiva care îi cerea să facă dreptate într-o chestiune succesorală. Hristos își declină competența asupra chestiunilor lumești în timp ce-și afirmă o autoritate judecătorească care nu este instituită de autoritatea omului. Competența Lui judiciară se aplică în domeniul bunurilor veșnice, urmărind integritatea persoanei de fiecare dată cînd aceasta este amenințată prin uitarea, delăsarea, confuzia și păcatul generate de necredință.

Dar așa cum necredința îl determină pe om să încerce să convertească bunurile materiale în bunuri spirituale, atrofiindu-i înțelegerea simbolică, slaba credință sau credința confuză îl pot determina să participe la o ordine spirituală demonică fără ca el să-și dea seama inițial: „în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credință, luînd aminte la duhurile cele înșelătoare și la învățăturile demonilor” (1 Timotei 4, 1). Lucrul acesta se va întîmpla mai ales „prin fățărnicia unor mincinoși, care sunt înfierați în cugetul lor” (1 Timotei 4, 2).

Minciuna este un fals logos, pseudologōn. Cugetul mincinosului este „înfierat” de minciună, care devine un semn permanent și pe care-l putem recunoaște doar în măsura în care cugetul nostru este logic, potrivindu-se Logosului, Adevărului întrupat. Spre deosebire de bogatul căruia i-a rodit țarina, fățarnicul nu doar că este căzut din libertatea asigurată de adevăr, ci caută să-i facă și pe alții să cadă, înlocuind pecetea Duhului Sfînt cu semnul înfierat al Antihristului, aducînd astfel sfîrșitul nu doar asupra sa, ci și asupra celor care primesc înșelarea. Semnul înfierat al minciunii nu-i anunță doar că-și vor pierde sufletele, ci că au fost deja judecați. 

[Pasaj editat ulterior, 09:02: Mă tem că nu doar noua ortodoxie New Age a mentalității deschise și dezvoltării personale, ci și ortodoxia pretins mărturisitoare a celor care denunță prostește numărul fiarei în codul de bare sunt deja legate de „basme lumești și băbești”, adică de o credință confuză (1 Timotei 4, 7) care pregătește apariția Antihristului mai mult decît experimentele ideologice și mentalitatea transumanistă actuale].