joi, 2 iunie 2022

Despre modele

 

„«Ca un arc își încordează limbile lor pentru minciună și se întăresc pe pămînt prin nedreptate, că trec de la rău la mai rău și pe Mine nu Mă cunosc, zice Domnul. Păziți-vă fiecare de prietenul vostru și nu vă încredeți în nici unul din frații voștri, că fiecare frate pune piedică celuilalt și fiecare prieten împrăștie clevetiri. Fiecare înșală pe prietenul său și nu spune adevărul; și-au deprins limba la minciună și viclenesc pînă obosesc. Tu trăiești în mijlocul viclenilor și ei din pricina vicleniei nu Mă cunosc pe Mine», zice Domnul. De aceea, așa zice Domnul Savaot: «Îi voi topi și-i voi încerca; oare ce altceva pot să fac Eu cu fiica poporului Meu? Limba lor este săgeată ucigătoare și grăiește viclenii; cu buzele lor grăiesc prietenos către aproapele lor, iar în inimă ei făuresc cătușe. E cu putință, oare, să nu-i pedepsesc pentru aceasta, zice Domnul, și sufletul Meu să nu se răzbune pe un popor ca acesta?»” (Ieremia 9, 3-9)

 

„Într-una dintre vorbele sale «proverbializate», Andrei Pleșu remarca lipsa capacității de admirație ca pe cel mai trist posibil handicap al celui tânăr. Într-adevăr, cum să pornești în viață, cum să-ți șlefuiești inteligența, cum să știi ce valori merită afirmate şi apărate dacă nu ai propria ta galerie de «oameni mari», cărora visezi să le semeni? [...] Trebuie să reconstruim neutralitatea valorilor, supraconfesionalitatea lor ecumenică. Pentru asta, se cere să reabilităm noțiunea însăși de model. Să pricepem (şi să le spunem altora) că fără admirația fertilă dinaintea oamenilor exemplari nu putem desena viitorul comun al acestei națiuni europene.” (Teodor Baconschi, Cetatea sub asediu, Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, https://www.crestinortodox.ro/editoriale/fara-modele-devii-nimeni-155556.html)

 

Doxologia începe să dea roadă, să dovedească faptul că se poate lucra profesionist, să lege foarte corect colecțiile între ele și să propună cititorului român o serie de direcții de cultură teologică reală și de mare calitate.” (Pr. conf. dr. Constantin Necula, Consilier Misionar-Pastoral și de Imagine al Arhiepsicopiei (sic!) Sibiului, https://edituradoxologia.ro/impresie-pr-conf-dr-constantin-necula)

 

„Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleșug.” (Ioan 1, 47).