miercuri, 4 mai 2016

Ortodoxia paralelă cu sineÎn celebrul discurs „We Shall Fight on the Beaches”, Churchill observa în legătură cu amenințarea invaziei, care părea iminentă, că, față de invaziile din trecut, de data aceasta „noi metode vor fi adoptate [de adversar], iar dacă ținem cont de caracterul particular al răutății și de inventivitatea atacului demonstrate de inamicul nostru, am face bine să ne pregătim pentru orice fel de nouă stratagemă și orice fel de mașinațiune brutală și perfidă. Cred că nici o idee nu este atît de deplasată încît să nu poată fi avută în vedere și analizată, dar, în același timp, sper, într-un mod curajos și calm.” [1]    
Englezii au cîștigat lupta mai ușoară, cea de pe plaje, cîmpii, străzi sau dealuri. Au pierdut-o însă pe cea mai grea, lupta din mediul academic, biserică și mediile sociale: astăzi, în cadrul sistemului național de sănătate britanic, copii în vîrstă de trei ani sînt supuși „terapiei” transgender. Cu șase ani în urmă, 97 de copii au fost supuși „tratamentului”. Pentru ca între lunile aprilie și decembrie anul trecut să fie înregistrați 1013 copii (http://www.dailymail.co.uk/news/article-3572312/Children-aged-three-transgender-therapy-NHS-Pre-school-infants-167-youngsters-aged-10-received-treatment-year.html).   
Dar cîtă vreme ortodocșii români luptă strîns uniți în jurul lui Arsenie Boca și Valeriu Gafencu, putem fi liniștiți: ortodocșii români au abordat cu calm și curaj tactica cea mai realistă. Ceea ce înseamnă că Reptilienii și oculta iudeo-masonică nu au nici o șansă. Puterile întunericului nu ne pot atinge. Poate doar pe copiii noștri, în timp ce se află la școală, dar educația religioasă pe care le-o dăm este suficientă pentru a împiedica transformarea lor în Reptilienii sau masoni. Cel mult, școala îi va „ajuta” pe copii să-și găsească adevărata identitate sexuală, transformîndu-i pe băieți în fete și pe fete în băieți. Dar, să fim serioși, ăsta este un preț mic în lupta împotriva Ocultei.

Notă:

[1] “We are assured that novel methods will be adopted, and when we see the originality of malice, the ingenuity of aggression, which our enemy displays, we may certainly prepare ourselves for every kind of novel stratagem and every kind of brutal and treacherous manœuvre. I think that no idea is so outlandish that it should not be considered and viewed with a searching, but at the same time, I hope, with a steady eye.” https://en.wikipedia.org/wiki/We_shall_fight_on_the_beaches un fragment din înregistrarea audio aici: https://www.youtube.com/watch?v=MkTw3_PmKtc