joi, 19 august 2021

Wendell Berry: Pacea făpturilor sălbatice

 

Cînd disperarea pentru soarta lumii crește în mine

și mă trezesc noaptea la cel mai mic sunet

neliniștit față de ce s-ar putea întîmpla cu viața mea și a copiilor mei,

mă duc și mă întind acolo unde rața carolină [1]

se odihnește în frumusețea ei pe apă și unde marele stîrc se hrănește.

Dobîndesc pacea făpturilor sălbatice

care nu-și chinuie viața cu presimțirea

mîhnirii. Pătrund în prezența apei liniștite.

Și simt deasupra mea stelele stinse ziua

așteptînd cu lumina lor. Pentru o vreme

mă odihnesc în harul lumii și sunt liber.

 

[Traducere de Gheorghe Fedorovici.]

 

 


 

 

Wendell Berry: The Peace of Wild Things

 

When despair for the world grows in me 

and I wake in the night at the least sound

in fear of what my life and my children’s lives may be, 

I go and lie down where the wood drake

rests in his beauty on the water, and the great heron feeds.

I come into the peace of wild things

who do not tax their lives with forethought

of grief. I come into the presence of still water.

And I feel above me the day-blind stars

waiting with their light. For a time

I rest in the grace of the world, and am free.


Notă:

 

[1] Rața carolină (wood duck) este o specie de rațe cățărătoare care cuibăresc în scorburile copacilor din apropierea apelor.