miercuri, 9 iunie 2021

Voci din subterană

 După cum arătam și în comentariul meu la filmul The Dig, adevărul de suprafață nu este decît o minciună de adîncime. În aventura lui românească, Rod Dreher a fost îndrumat inevitabil mai ales de călăuzele suprafețelor, după cum o dovedește și menționarea apreciativă în textul său a lui Mihai Neamțu și PS Ignatie al Hușilor printre românii care nu trăiesc în minciună. Este trist că deși i-a citit cu atenție pe Huxley și pe Orwell, dl Dreher nu a înțeles lucrul elementar că în adevăr trăiesc nu doar cei care refuză minciuna, ci și arhitecții minciunii: atît Mustapha Mond, cît și O’Brien știu care este adevărul și tocmai această cunoaștere le oferă posibilitatea de a-l ascunde sau perverti prin distorsionare, fragmentare sau inversare. Iată însă că printre comentariile postate în „subterana” textului în care Dreher evocă experiența sa românească (https://www.theamericanconservative.com/dreher/what-i-saw-in-bucharest-live-not-by-lies/), apar și unele aspecte care i-au fost ascunse cu grijă, Dreher fiind ospătat de gazdele sale românești mai ales cu minciuni prin omisiune și fragmente de adevăr. Unul dintre aceste comentarii îmi aparține și-l postez și aici cu gîndul că este posibil ca prietenii români ai scriitorului american i-ar putea cere să-l șteargă – în numele adevărului, desigur:

„The ‘pastoral conception of the world and life’ does not help one to evolve in the institutional frameworks of our age (with everything that is implied: action, competition and globalization). The question may be inappropriate, but the social consequences of cultural behaviors need to be assessed.” This is your friend, Mihai Neamtu, speaking in an essay in which he demanded the euthanizing of Miorita, that is, the symbol of the traditional way of life of the Romanian people, a way of life that produced everything good you saw in Bucharest (https://www.contributors.ro/despar%C8%9Birea-de-miori%C8%9Ba-viciul-fatalismului-%C8%99i-imperativul-innoirii/) Bishop Ignatie of Husi directly supported and still does neoliberal intellectuals such as Neamtu, or culturophiles dedicated to subordinating the orthodox values of secular values of Western culture such as Teodor Baconschi or Andrei Papahagi, who declare, precisely in Horeb magazine founded by Bishop Ignatie, that the disappearance of the Romanian village to be the best thing that could happen to Romanian culture (https://episcopiahusilor.ro/recenzie-un-eveniment-revista-horeb) As Neamtu put it, they are only concerned with survival, "the social consequences of cultural behaviors". From their standpoint, the traditional orthodox Christianity is pretty lame.

So yes, what you saw in Bucharest was great and true. But it seems that while you have come to warn us about the soft totalitarianism, you do not to know anything about the real war that was waged against the Romanian people and their faith and culture by a dubious alliance of Orthodox leaders, neoliberal and neognostic intellectuals. So you know only part of the danger we have to face. In reality, the massive evil that was produced in Romanian culture since 1990 is not caused by communism or neo-communism, but by neoliberals and neoconservatives. They have weakened our discernment, so that neo-Marxism is facing now little resistance. At present, neoliberals and neoconservatives use the cultural-Marxism threat mainly to justify their saving role and indispensable function in order to further wreak havoc, unhindered by anyone and without anyone daring to question their moral validity.”

 În traducere:

„«Concepţia pastorală despre lume și viață» nu te ajută să evoluezi în cadrele instituţionale ale veacului nostru (cu tot ceea ce înseamnă acțiune, competiție și globalizare). Poate întrebarea e inadecvată, dar consecințele sociale ale comportamentelor culturale trebuie evaluată.” Acesta este prietenul dumneavoastră, Mihai Neamțu, vorbind într-un eseu în care cerea eutanasierea Mioriței, adică a simbolului modului de viață tradițional al poporului român, un mod de viață care a produs tot ce ați văzut bun la București (https://www.contributors.ro/despar%C8%9Birea-de-miori%C8%9Ba-viciul-fatalismului-%C8%99i-imperativul-innoirii/) Episcopul Ignatie de Huși a susținut în mod direct și încă o mai face intelectuali neoliberali ca Neamțu, sau culturofili dedicați subordonării valorilor ortodoxe valorilor seculare ale culturii occidentale precum Teodor Baconschi sau Andrei Papahagi, care sugerează, tocmai în revista Horeb fondată de episcopul Ignatie, că dispariția satului românesc este cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla culturii românești (https://episcopiahusilor.ro/recenzie-un-eveniment-revista-horeb) După cum a recunoscut-o Neamțu, această categorie de intelectuali este preocupată doar de supraviețuire, de „consecințele sociale ale comportamentelor culturale”. Din punctul lor de vedere, creștinismul ortodox tradițional este cam expirat.

Desigur, ceea ce ați văzut la București a fost grozav și adevărat. Dar se pare că în timp ce ați venit să ne avertizați despre totalitarismul soft, nu știți nimic despre adevăratul război care a fost purtat împotriva credinței și culturii poporului român de o alianță dubioasă formată din lideri ortodocși, intelectuali neoliberali și neognostici. Ceea ce înseamnă că aveți doar o imagine  incompletă despre pericolul pe care trebuie să-l înfruntăm. În realitate, răul masiv produs în cultura românească începând cu 1990 nu a fost cauzat de comunism sau de neocomunism, ci de neoliberali și neoconservatori. Ne-au slăbit discernământul, astfel încât neomarxismul nu mai are de întîmpinat acum nici o rezistență. În prezent, neoliberalii și neoconservatorii folosesc amenințarea marxismului cultural în principal pentru a-și justifica rolul salvator și funcția indispensabilă pentru a face ravagii în continuare, fără a fi împiedicați de nimeni și fără ca cineva să îndrăznească să pună la îndoială îndreptățirea lor morală.”