vineri, 1 aprilie 2022

Drumurile noastre…

 

Nu doar toate drumurile, ci și iubirea, gîndurile, fericirea, urmează să se întîlnească în scurt timp sub călăuzirea ierarhilor ortodocși și a liderilor inspirați ai națiunii, împlinind visul lui Dan Spătaru. Astfel, recomandînd cartea pastorului penticostal Ovidiu Druhora, Pledoarie pentru dialog. Protestantism și Ortodoxie, Președintele Academiei Române, Academician Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop, subliniază contribuția teologului penticostal la „lărgirea sferei cunoașterii umane”, apreciind implicarea sufletească a autorului (https://www.stephanus.ro/pledoarie-pentru-dialog-protestantism-si-ortodoxie/). Condiția unui dialog „teologic autentic, onest și fructuos” este determinată de decizia de a învăța de la celălalt, care este văzut ca un mijlocitor indispensabil al cunoașterii de sine: „fiecare creștin trebuie să meargă intenționat spre celălalt cu dorința de a învăța de la el, nicidecum cu superioritate sau cu dorința de a-i da lecții. Cititorul este, așadar, invitat să privească dialogul teologic atât ca pe o reflecție teologică, cât și ca pe o angajare duhovnicească, o călătorie a smereniei și a iubirii hristice. Dialogul este o călătorie către sine, dar care trece obligatoriu prin celălalt.” (https://www.stephanus.ro/pledoarie-pentru-dialog-protestantism-si-ortodoxie/). 

Deși comunitățile ortodoxe (ale românilor stabiliți în) Vest au fost descrise de agenții de imagine ai BOR ca o realizare misionară (involuntară) a Ortodoxiei, în realitate ele tind să fie mai degrabă folosite de creștinismul liberal occidental ca modele de „comunități în dialog”, al căror creștinism autentic, onest și fructuos va fi impus ortodoxiei tradiționale din țară, a cărei fidelitate și disciplină apostolică și sobornicească va putea fi în plus acuzată și condamnată ca etnofiletism (prin invocarea perfidă a cazului ortodoxiei ruse; o astfel de mașinărie este deja în funcțiune, după cum o semnalează pr. Lavrentie la https://theodosie.ro/2022/03/31/acuzatia-de-etnofiletism-adusa-lumii-ruse-pe-fondul-razboiului-din-ucraina-influentele-politice-occidentale-asupra-teologiei-ortodoxe/)

O altă întîlnire profetică este organizată cu binecuvîntarea IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români Filiala Iași (ASCOR Iași) și Asociația Tineretul Ortodox Român Iași (ATOR Iași), în parteneriat cu clubul „Marile Cărți”. Este vorba despre o conferință a dlui Mihail Neamțu, despre, printre altele, „posesia ideologică” (https://r3media.ro/mihai-neamtu-va-sustine-conferinta-demonii-revolta-metafizica-si-posesia-ideologica/). Ca unul dintre intelectualii care s-au împotrivit pînă la sînge posesiei ideologice și confiscării neoliberale a ortodoxiei, cu siguranță dl Neamțu are lucruri instructive de împărtășit. În plus, fiind vorba și despre Dostoievski, acest îndrăgit Alioșa Karamazov („Un Alioșa Karamazov școlit — mi-am spus, de îndată ce l-am văzut pe Mihai Neamțu...” Andrei PLEȘU, Colegiul Noua Europă https://edituradoxologia.ro/varstele-iubirii-cum-transformam-intamplarea-destin) este cu siguranță cel mai îndreptățit să vorbească despre un subiect care îi este congenital.