vineri, 7 aprilie 2023

Obiectivul real al educației civice

 

În ciuda revendicărilor, preocuparea pentru dezvoltarea conștiinței civice nu urmărește orientarea conștiinței morale personale în direcția societății, ci înlocuirea conștiinței morale cu una civică, determinată pur ideologic. Deși în aceste condiții Biserica ar trebui să se dedice în mod special recuperării conștiinței morale, BOR participă de fapt la redefinirea conștiinței morale printr-un activism social-umanist care inițial a completat, apoi a înlocuit Predica de pe Munte cu Drepturile Omului (https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2022/03/ortodoxia-redefinita.html vezi și la https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2021/11/societatea-deschisa-in-mod-rational-si.html).

Desprinderea conștiinței civice de conștiința morală („iubirea nu se votează!”) este necesară redefinirii naturii umane. Comunitatea tradițională, apărută organic prin asumarea unei viziuni cuprinzătoare despre lume întemeiată pe legea naturală (luminată, în ordinea creștină, de Revelație), nu poate supraviețui prin idei, în afara relației cu pămîntul, cu istoria, cu ordinea creației. Cum observa Wendell Berry undeva, promovarea preocupării pentru mediul înconjurător este un lucru extrem de grav: această preocupare presupune că ne aflăm deja în afara mediului, fapt care ne amenință pe noi în primul rînd și care reprezintă principala cauză a degradării mediului. În mod similar, preocuparea pentru conștiința civică urmărește să ascundă desprinderea omului de mediul legii morale în vederea redefinirii comunității umane tradiționale ca societate civilă, construită pur ideologic.