sâmbătă, 7 aprilie 2018

Fericiți cei ce au văzut


Pînza subțire de nori
ne învelește ca prapurii
unei victorii în care am crede
dacă în ciuda miresmelor cu care L-am uns
nu ar răzbate mirosul de oțet,
dacă nu ar mirosi încă a Miel.
Am fi crezut mai ușor dacă ar fi mirosit a lumină,
dacă ar fi rămas doar un tunet, un fulger, o pală de vînt, o furtună, o piatră, un tufiș,
o idee,
dacă nu ar fi mirosit ca noi,
dacă nu L-am fi văzut niciodată.