vineri, 6 aprilie 2018

Vedenie dintr-un sicomor
Sunt mulți pomi în Rai,
dar numai doi în mijloc
nu unul lîngă altul,
ci unul în celălalt
precum Tatăl în Fiul și Fiul în Tatăl
Duhul e roada care purcede
din Tatăl întru Fiul
din Fiul în fii
toți fiii în Fiul
toți în Una
Una în toți
Cred într-Unul Dumnezeu Tatăl,
Întru Unul Domn Iisus Hristos
Întru Unul Duh Sfînt
Dumnezeu nu poate fi unul
decît dacă este Una
dacă Dumnezeu este Unul
atunci și noi suntem Unul
dar atunci noi nu suntem
pentru că noi nu suntem unul
decît dacă suntem una
una cu Tatăl-cu Fiul-cu Sfîntul Duh
toți într-Una Sfîntă Treime,
nu în Unul,
nu în Totul,
ci toți într-un pom
ascuns într-un pom.