duminică, 12 noiembrie 2023

Falsa înviere

 

O falsă eliberare nu poate oferi decît o falsă înviere. Vorba cîntării „Ce folos, ce folos slavă fără de Hristos” din noua liturghie de tip Fuego introdusă în ultimii ani de clerul sensibil în cultul BOR. Ce folos eliberare printr-un fals Hristos?

Numele adevărat al falșilor eliberatori este legiune, așa cum numele celui eliberat de ei este posedat. Dar în timp ce numărul „eliberatorilor” rămîne constant, numărul „eliberaților” crește. Astăzi, legiunilor de „eliberatori” le corespund legiunile de „eliberați”, care garantează autoritatea „eliberatorilor” și reușita „eliberării”.

Problema nu ține de numărul și puterea „eliberatorilor”, ci de ușurința cu care idealul „eliberării” de orice fel pune stăpînire pe mințile și sufletele oamenilor, care pînă atunci se bucuraseră de o libertate asigurată de conștiința propriei responsabilități față de ei înșiși, față de propria familie, de comunitate, de lume și adeseori și față de Dumnezeu.