joi, 10 septembrie 2015

Wendell Berry: Însănătoşire
I

Harul, care este sănătatea creaturilor, poate fi păstrat doar împreună.
Prin însănătoşire membrii împrăştiaţi se adună laolaltă.
În sănătate trupul este slăvit, cel sfânt pătrunde în lume.

II

Sarcina vindecării constă în a te respecta ca fiinţă creată, nici mai mult, nici mai puţin.
O fiinţă creată nu este un creator şi nici nu poate fi un creator. Nu există decât o singură Creaţie, iar noi suntem membrii ei.
A fi creator nu înseamnă decât să ai sănătate: să te păstrezi pe de-a-ntregul viu în Creaţie, să păstrezi creaţia pe de-a-ntregul vie în sine, să vezi Creaţia într-un chip nou, să primeşti contribuţia cuiva într-un chip nou.
Cele mai creatoare lucrări sunt toate strategii ale acestei sănătăţi.
Lucrările mândriei, realizate de cei care se numesc singuri creatori, cu premiul lor pentru originalitate, reduc Creaţia la noutăţi, acele surprize stinse ale minţilor incapabile de minunare.
Urmărind originalitatea, creatorul închipuit lucrează de unul singur. În singurătate îţi asumi o responsabilitate pentru tine însuţi pe care nu o poţi împlini.
Noutatea este un gen de singurătate.

III

Există lucrarea rea a mândriei. Există însă şi lucrarea rea a disperării, făcută rău din cauza unui blocaj al speranţei sau viziunii.
Disperarea este puţinătatea responsabilităţii, după cum mândria este prisosul de responsabilitate.
 Lucrarea lipsită de valoare a disperării, lucrarea lipsită de rost a mândriei, deopotrivă trădează Creaţia. Ele sunt deşeuri ale vieţii.
Pentru disperare nu există iertare, iar pentru mândrie nu există nimeni. Poate ierta cel însingurat?

IV

Lucrarea cea bună descoperă calea printre mândrie şi disperare.
Ea slăveşte cu sănătate. Însănătoşeşte cu slavă.
Păzeşte lucrul dat în aşa fel încât el să rămână dar.
Prin ea noi pierdem singurătatea:
strângem mâinile celor ce merg înaintea noastră şi mâinile celor care vin după noi;
pătrundem în micul cerc al îmbrăţişării cu fiecare-n parte
şi în cercul mai larg al îndrăgostiţilor ale căror mâini sunt unite într-un dans,
şi în cercul mai larg al tuturor creaturilor, trecând prin şi din viaţă, care se mişcă tot într-un dans, pe o muzică atât de subtilă şi de amplă încât nici o ureche nu o aude altfel decât în fragmente.

V

Şi prin ea pătrundem în solitudine, unde de asemenea pierdem singurătatea.
Doar neînţelegere poate ieşi din încercarea de a împărţi solitudinea.
Adevărata solitudine se găseşte în locurile sălbatice, unde eşti lipsit de obligaţia umană.
Vocea ta lăuntrică devine perceptibilă. Simţi atracţie faţă de sursele tale cele mai intime.
Prin urmare, răspunzi mai limpede vieţilor altora. Cu cât mai coerent devine cineva faţă de sine însuşi ca fiinţă creată, cu atât mai reuşită este intrarea lui în comuniune cu toate creaturile.
Cel care se întoarce din solitudine vine încărcat de darurile împrejurării.

VI

Şi nu există nici o scăpare din acea întoarcere.
De la ordinea naturii ne întoarcem la ordinea şi dezordinea umanităţii.
Din cercul mai larg trebuie să mergem înapoi la cel mai mic, cel mic în cel mai mare şi dependent de el.
Se intră în cercul mai mare acceptând să fii o creatură, iar în cel mai mic alegând să fii un om.
Iar întorcându-ne din pădure, ne amintim cu regret tihna ei. Căci toate creaturile de acolo sunt la locul lor, deci în tihnă.
În eforturile lor cele mai mari, dormind sau veghind, moarte sau trăind, ele sunt tihnite.
În cercul oamenilor suntem epuizaţi de efort şi suntem fără tihnă.

VII

Ordinea este singura posibilitate a tihnei.
Ordinea făurită trebuie să caute ordinea dată şi să-şi găsească locul în ea.
Câmpia trebuie să amintească pădurea, oraşul trebuie să amintească câmpia în aşa fel încât roata vieţii va continua să se învârte iar muribunzii îi vor întâlni pe nou-născuţi.
Membrii împrăştiaţi trebuie aduşi la un loc.
Dorinţa va depăşi întotdeauna posibilul. Dar a împlini posibilul înseamnă a-l lărgi.
Împlinit, posibilul este vremelnic în lume, veşnic în minte.
Văzând lucrarea care este de făcut, cine poate ajuta, dorind să fie el cel care să o facă?
Dar se poate teme că nu va avea tihnă până când treaba nu este gata şi casa nu este în ordine, ferma nu este în ordine, oraşul nu este în ordine şi toţi cei dragi nu sunt bine.
Însă mândria este cea care pândeşte neadormită în noapte cu dorinţa ei şi cu mâhnirea ei.
A trudi la această treabă de unul singur înseamnă a da greş. Nu există nici un ajutor pentru ea. Singurătatea este eşecul ei.
Disperarea este cea care vede lucrarea eşuând în propriul tău eşec.
Această disperare este cea mai diz-graţioasă mândrie dintre toate.

VIII

Cea din urmă vine mândria de a gândi fără învăţători.
Învăţători sunt pretutindeni. Ceea ce lipseşte este cineva care să vrea să înveţe.
În ignoranţă este speranţă. Dacă am fi ştiut care-i problema, nu am fi învăţat nici măcar puţinul pe care l-am învăţat.
Bizuiţi-vă pe ignoranţă. Ignoranţa este cea la care învăţătorii vor ajunge.
Ei aşteaptă, după cum au aşteptat dintotdeauna, dincolo de muchia luminii.

IX

Învăţăturile învăţătorilor nebănuiţi aparţin sarcinii, şi ele îi sunt speranţa.
Iubirea şi lucrarea prietenilor şi îndrăgostiţilor aparţin sarcinii, şi ele îi sunt sănătatea.
Tihna şi bucuria aparţin sarcinii, şi ele îi sunt slava.
Fie ca ziua de mâine să vină mâine. Nu prin voinţa ta este casa ocrotită de-a lungul nopţii.
Ordinea este singura posibilitate a tihnei.

(Wendell Berry, “Healing”, în volumul What Are People For?, Counterpoint, 2010, pp. 9-13. Traducere de Gheorghe Fedorovici)