duminică, 4 februarie 2018

prima varăcînd umbra hîrciogului
e ascunsă de muguri
corbul cîntă