miercuri, 24 noiembrie 2021

Zidul împărăției lui Dumnezeu pe pămînt

 

Zidul împărăției lui Dumnezeu pe pămînt exista deja și la noi încă dinainte de a fi ridicat în mod fizic pentru a-i separa pe vaccinați de nevaccinați, adică pe aleși de osîndiți în unele centre comerciale din România. El separa elita de mahalaua ineptă; exista prin intenția celor liberi, necorupți și cu dantura necariată de a-i surghiuni pe ostaticii știrbi ai pesedeului; era ridicat de misionarii libertății globale împotriva ultimilor mohicani care-și cereau dreptul de a-și rîndui viața și gospodăria nu după normele științifice prescrise de UE, ci după cum învățaseră de la părinții lor. Gardul unei „țări ca afară” a fost ridicat în mijlocul țării noastre, uneori chiar în sînul familiilor și prieteniilor noastre și lărgit cu fiecare nou mandat al lui Băsescu și Iohannis, în timp ce conștiința ortodoxă autentică a Împărăției lui Dumnezeu era subminată prin fiecare intervenție a elitei intelectuale ortodoxă cu permisiunea tacită sau explicită a ierarhiei BOR.

Observația de mai sus ne-ar putea face să ne formăm impresia greșită că nu există decît o singură împărăție a lui Dumnezeu pe pămînt, care nu poate fi decît o împărăție rea. Este vorba, desigur, despre împărăția edificată de adversarii noștri: de neomarxiști, de seculari, de liberali, de progresiști, de corporatiști, de neognosticii păgîni. Această convingere greșită, cultivată neobosit de majoritatea intelectualilor mireni sau clerici ortodocși în timp ce lucrau la „soluția”, la „alternativa” unei împărății „bune” a lui Dumnezeu pe pămînt, i-a făcut pe cei mai mulți dintre noi fie să nu-i observe apariția, fie să proiectul. Împărăția bună a lui Dumnezeu pe pămînt este cea dorită de unii creștini ortodocși conservatori împreună cu toți neognosticii, umaniștii și neoliberalii ortodocși. Cea dintîi împărăție este opera Marelui Inchizitor rău, aceasta din urmă este, desigur, opera Marelui Inchizitor bun (https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2021/11/istorie-si-caracter-moral.html). Faptul că, de fiecare dată, elita a încurajat ambele tipuri de împărății (în numele dialogului?) i-ar fi făcut poate pe ortodocșii conservatori să manifeste un minim spirit de prevedere, dacă nu ar fi fost înșelați de proprii lor lideri. Într-adevăr, zidul dintre cele două împărății „divine” de pe pămînt este înzestrat cu numeroase portițe, ascunse credincioșilor care se urăsc de-o parte și de alta a lui, dar care le permit liderilor, marilor inchizitori, să se întîlnească în vederea realizării binelui comun.

Neînțelegînd nimic din sensul ridicării gardurilor separatoare din centrele comerciale, nevaccinații cer boicotarea magazinelor respective. Mai mult, îi cer ierarhiei ortodoxe să intervină pentru a li se permite accesul liber la muncă, la mall și la biserică, fără să-nțeleagă faptul simplu că Împărăția lui Dumnezeu, atît cea adevărată a Tatălui, cît și cea satanică ridicată pe pămînt în numele lui Dumnezeu, nu sunt accesibile decît prin înfiere. Iar înfierea se face prin nume. Cum sublinia un important cunoscător al teologiei biblice apocaliptice, „a fi identificat cu numele cuiva echivalează cu participarea la caracterul acelei persoane.” (Gregory K. Beale, „De ce este 666 numărul fiarei?”, articol din care am tradus un fragment la https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2021/11/ce-nu-inseamna-numarul-fiarei-din.html) Creștinii aparțin Împărăției lui Dumnezeu inaugurată deja (și care se va împlini de-abia la a Doua Venire a lui Hristos), prin numele lor, prin faptul că sunt „creștini” adică „hristoși”, deci fii și fiice ai Tatălui. Rămînem hristoși în măsura în care împlinim voia lui Hristos, care este voia Tatălui, după cum participăm la împărăția satanei de fiecare dată cînd subordonăm voia Tatălui voii noastre.În numele cărei voi îi cerem Patriarhiei să vorbească și în numele cărei voi tace Patriarhia? Dacă cerem în numele nostru, ierarhii vor tăcea în numele lor. Nu le-am cerut ierarhilor să împlinească voia Tatălui pentru că noi nu ne mai recunoaștem ca fii ai Tatălui. [Completare ulterioară, 18:00: Ne recunoaștem ca vaccinați sau nevaccinați,  bogați ori săraci, tineri sau bătrîni, educați sau fără știință de carte cf.  https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2021/11/ce-anume-conteaza-cu-adevarat.html] 

Acesta este sensul pentru care cerem „vie Împărăția Ta” imediat după ce spunem „facă-se voia Ta”. În schimb, împărăția lui Dumnezeu pe pămînt este întemeiată pe voia omului (într-o explicare, corectă în ansamblu, a acestei cereri din Rugăciunea Domnească, apare și un pasaj care ar fi trebuit să fie ceva mai precis: „Deci Biserica lui Hristos preînchipuie Împărăția lui Dumnezeu, pentru că numai în Biserică ne împărtășim de darurile Duhului Sfânt, iar prin Duhul Sfânt existent în Biserică se continuă în lume opera mântuitoare a Domnului.” https://doxologia.ro/viata-bisericii/interviu/vie-imparatia-ta-inseamna-elibereaza-ne-doamne-de-moarte-rupe-legaturile Trebuie să ne întrebăm ce înseamnă „preînchipuire” aici: prevestire, anticipare, simbolizare? În mod normal ar trebui să însemne actualizare a Împărăției prin Sf. Euharistie, adică participarea reală a comunității euharistice la Trupul mistic al lui Hristos. După cum insista părintele Alexander Schmemann, „Biserica trăiește în și prin Împărăție; aceasta este realitatea ei, viața ei, cu adevărat viața ei. Misiunea Bisericii este de a aduce în lume experiența Împărăției, nu de a reduce Împărăția lui Dumnezeu la oricare dintre lucrurile lumii.” The Journals of Father Alexander Schmemann, 1973-1983, St. Vladimir's Seminary Press, 2000, însemnarea din ziua de 20 decembrie, 1974, p. 59. Sper că se vede dificultatea: dacă ar fi doar o „preînchipuire” a Împărăției, Biserica nu ar putea aduce în lume experiența Împărăției. Dimpotrivă, tocmai reducerea Bisericii la rolul de simbol al Împărăției, fără valorificarea puterii ei revelatoare, face posibilă proiectarea unor simboluri alternative a Împărăției și justifică încercarea edificării Împărăției pe pămînt prin diverse sisteme ideologice sau chiar printr-o interpretare coruptă a creștinismului însuși).

Zilele trecute, Jordan Peterson a făcut un apel emoționant către lume pentru recunoașterea naturii satanice a zidurilor ridicate între noi cu ajutorul nostru („A Wing and a Prayer”, https://www.youtube.com/watch?v=PcM3Y8kACo4). Deși Peterson are dreptate, felul în care o cere și premisele de la care pleacă ar putea duce la distrugerea acestor ziduri doar pentru a permite edificarea unei singure împărății a lui Dumnezeu pe pămînt, una care să nu mai fie ridicată prin „acuzare, neîncredere, dispreț și ură”, ci prin „pace, prosperitate și fericire”. Ironia face că această propunere se încadrează destul de precis tocmai în promisiunile celor două ideologii majore interesate de realizarea unui rai pe pămînt: neomarxismul și neoliberalismul. Premisa de la care pleacă Peterson este că omul este esențial bun și că poate descoperi acest lucru în măsura în care are încredere în sine și în cei din jurul lui, adică în bunătatea din om (vezi Dincolo de ordine: Alte 12 reguli de viață, Editura Trei, 2021, p. 250-252). Nefiind creștin, lui Peterson îi scapă faptul că atît convingerea că omul este total corupt, cît și ideea că omul este în esența lui neprihănit permit edificarea unei împărății a lui Dumnezeu pe pămînt fie cu scopul de a-l reface pe om cu forța, fie în scopul de a-i oferi condițiile înfloririi bunătății lui naturale.

Orice încercare de realizare a împărăției lui Dumnezeu pe pămînt începe printr-un gard, prin care cei „mîntuiți” sunt separați de cei osîndiți. Cîtă vreme gardul este în construcție, el reprezintă cel mai puternic argument în favoarea împărăției lui Dumnezeu pe pămînt. Este în același timp o invitație, dar și o amenințare.

Biserica trebuie să arate public adevărul despre edificarea acestui zid. Desigur, sarcina Bisericii nu este să-l dărîme, ci să denunțe minciuna pe care acest zid este ridicat, astfel încît el să se prăbușească singur. Peterson are dreptate cînd observă că noi ridicăm acest zid, dar trebuie precizat că nu-l ridicăm doar împotriva noastră, ci în primul rînd împotriva Împărăției lui Dumnezeu. Și o facem inspirați de încrederea în om și în puterea lui de a edifica o împărăție a lui Dumnezeu pe pămînt.