sâmbătă, 20 noiembrie 2021

Ce nu înseamnă numărul fiarei din Cartea Apocalipsei?

 

Pe cît de greu este de spus ce anume înseamnă concret numărul fiarei și care este numele ei, pe atît de ușor este să vedem că numărul fiarei nu înseamnă nimic din tot ce spune media ortodoxă actuală că înseamnă.

Lipsa vederii duhovnicești face din războiul nevăzut o joacă la îndemîna oricui. Ușurința cu care diverse site-uri ortodoxe răspîndesc interpretări pretins creștine ale istoriei, găsind corespondențe superficiale și neîntemeiate teologic între pasajele profetice ale Scripturii și anumite evenimente istorice, este determinată în mare măsură de refuzul majorității liderilor ortodocși de a-și asuma misiunea învățătorească pînă la capăt, considerînd probabil că prin tăcere își îndeplinesc chiar mai bine sarcina de a vesti și tîlcui Evanghelia: „noi păstrăm o tăcere în privința Apocalipsei, pentru că nu se cuvine să vorbim” (https://doxologia.ro/intreaba-preotul/de-ce-nu-predica-biserica-despre-apocalipsa ; am abordat această problemă la https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2021/11/care-realitate-normalul-si-rationalul-ii.html).

Pe de altă parte, chiar în condițiile în care suntem abandonați de ierarhie și de teologi, există în limba română numeroase comentarii ortodoxe valoroase ale Scripturii pe care le putem cerceta cu mult folos. Prin urmare, dacă ajungem să spunem fie lucruri evident absurde, fie unele plauzibile și totuși false, tot suntem vinovați pentru că am fost nu doar comozi, ci și orgolioși, crezînd că Scriptura este o ghicitoare la îndemîna oricărei minți care și-a exersat perspicacitatea în condițiile extreme ale jocurilor sudoku și de cuvinte încrucișate. În felul acesta, chiar dacă reușim să cîștigăm admirația altor jucători de cuvinte încrucișate cărora încă nu le-a trecut prin cap o chestie atît de simplă cum este asocierea dintre numele fiarei și codul de bare, nu facem decît să-i îndepărtăm de credință pe cei curioși să vadă dacă există o posibilitate mai adîncă de a înțelege lumea decît versiunea dominantă. Nimeni nu ar mai fi curios să vadă cum arată lumea dintr-o perspectivă ortodoxă dacă ajunge mai întîi să afle că deși Cartea Apocalipsei este „constrânsă de limitele vocabularului existent atunci, se exprimă în limba ultratehnicizată, IT, a secolului XXI” (https://www.activenews.ro/covid-era-covid-si-marea-resetare-the-great-reset/APOCALIPSA-13-170849). Probabil că din acest motiv erau prudenți Sfinții Părinți în tîlmăcirea Scripturilor: nu știau încă de codul de bare! După cum observă pe un ton categoric autorul „interpretării” menționat mai devreme, „numărul numelui este codul de bare. Nimeni nu se putea gândi la el nici la începutul secolului XX, și noi îl găsim menționat într-o carte din secolul I” (https://www.activenews.ro/covid-era-covid-si-marea-resetare-the-great-reset/APOCALIPSA-13-170849). Din fericire, însă, spre deosebire de Sfinții Părinți, noi putem profita acum de tehnologia care ne ajută să înțelegem tainele lui Dumnezeu cu ajutorul unui terminal POS.

Exclud posibilitatea că cineva ar fi interesat să pună în circulație opinii discutabile sau extravagante doar cu scopul de a menține credincioșii ortodocși într-o credință confuză sau greșit orientată, deși frecvența cu care asemenea convingeri absurde precum cea pe care am citat-o mai sus sunt promovate chiar și în locuri unde te-ai aștepta la un nivel decent de normalitate mă face să încep să mă îndoiesc de bunele intenții ale autorilor materialelor respective și, mai ales, de buna credință a administratorilor acelor site-uri. Asemenea materiale, deși uneori atrag atenția asupra unor pericole reale, riscă să anuleze printr-o interpretare defectuoasă tocmai sprijinul pe care ni-l poate acorda învățătura creștină. Astfel, în loc să-l vedem pe Hristos peste tot, ajungem să-l vedem pe Antihristul peste tot! Ce altă victorie mai bună i-am putea oferi chiar noi, creștinii, dușmanului dintotdeauna al omului?

 Cu speranța că din dragoste pentru Biserică și din frică de Dumnezeu media ortodoxă va trata cu mai multă responsabilitate toate subiectele și în special cele care implică viziunea ortodoxă despre lume, am tradus în continuare un fragment dintr-un text mai larg care abordează înțelegerea problemei legată de numărului/numelui fiarei într-un mod care mi se pare a fi în acord cu poziția ortodoxă (am întîlnit o interpretare asemănătoare la părintele Stăniloae, dacă o voi găsi în zilele următoare o voi menționa).

 

Gregory K. Beale : De ce este 666 numărul fiarei?

 

[…] Repetarea lui șase de trei ori pare să indice ceea ce s-ar putea numi „desăvîrșirea incompletitudinii păcătoase” aflată în fiară. Fiara simbolizează imperfecțiunea în timp ce pare să atingă perfecțiunea divină. Trei de șase parodiază Trinitatea divină a celor trei de șapte. Uneori, numărul șapte este potrivit pentru a fi aplicat diavolului sau fiarei pentru a sublinia natura lor total malefică, persecuția severă și domnia universală a opresiunii (de exemplu, în Apoc. 12, 3; 13, 1; 17, 3, 9-11). Motivul folosirii lui șase în loc de șapte pentru a descrie fiara în v. 18 este din cauza accentului repetat din v. 3-14 asupra fiarei ca un Hristos fals și asupra celei de a doua fiare ca un profet mincinos. Cînd credincioșii rezistă cu succes înșelăciunii fiarei, ei evită să fie identificați cu esența numelui ei, care este imperfecțiunea personificată. Căci a fi identificat cu numele cuiva echivalează cu participarea la caracterul acelei persoane (vezi comentariul de la 2, 17).

Această discuție de pînă acum indică înțelegerea numărului fiarei în mod colectiv, mai degrabă decît doar ca o referire la o figură individuală a lui Antihrist. Acest lucru este sugerat în continuare de expresia „căci este număr de om”, care ar putea fi tradus individual prin „căci este un număr al unei persoane specifice” sau mai bine zis generic prin „căci este un număr al umanității.” Cuvîntul om (în greacă anthropos) este adesea generic atunci cînd apare fără un articol (precum aici) și așa cum se vede în 21, 17, unde „măsura omenească” (expresia greacă literală) înseamnă o „măsurare umană.” De asemenea, omiterea articolului hotărît („un om”, spre deosebire de „omul”) din 13, 18 sugerează ideea generală a umanității, nu un individ special care poate fi deslușit doar printr-un mod ezoteric de calcul. Este un număr comun pentru umanitatea căzută. Această noțiune generică este în concordanță cu 13, 1, unde se afirmă că fiara își are originea pămîntească în marea umanității căzute (pentru această din urmă idee vezi și la 17, 15). Fiara este reprezentantul suprem al umanității neregenerată, separată de Dumnezeu și incapabilă să obțină asemănarea divină și totuși încercînd mereu să o realizeze. Omenirea a fost creată în ziua a șasea, dar dacă nu ar fi intrat în a șaptea zi de odihnă a lui Dumnezeu, Adam și Eva ar fi fost imperfecți și neîmpliniți. Cele trei cifre de șase subliniază faptul că fiara și urmașii săi nu îndeplinesc scopurile creatoare ale lui Dumnezeu pentru umanitate.

Avertismentul din Apoc. 13, 18 („aici este înțelepciunea”), ne învață că toți credincioșii trebuie să se ferească de compromis, nu doar cu un individ istoric precum Nero, ci și în relație cu toate aspectele statului de-a lungul cursului istoriei, în măsura în care statul colaborează cu dimensiunile religioase, economice și sociale ale culturii idolatre care simbolizează umanitatea căzută. Înțelepciunea este văzută cel mai bine în lumina cuvintelor „înțelepciune” și „înțelegere” folosite în Daniel 11, 33 și 12, 10. Aici, ca și acolo, sfinții trebuie să aibă percepție duhovnicească pentru a înțelege necazul inaugurat din zilele din urmă, provocat de o figură regală rea, care îi înșală pe alții pentru a-i determina să-i recunoască suveranitatea. Există un îndemn similară în 17, 9: „Aici trebuie minte care are înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți deasupra cărora șade femeia.” Acest verset implică și interpretarea unui număr în mod figurat. Ioan îi îndeamnă pe sfinți la discernămînt spiritual și moral, nu la capacitatea intelectuală de a rezolva o problemă matematică complexă, pe care necredincioșii sunt capabili intelectual să o rezolve la fel de bine ca orice creștin înduhovnicit. Creștinii trebuie să fie conștienți de faptul că duhul lui Antihrist se poate exprima în locurile cele mai neașteptate, chiar și în Biserica de astăzi (vedeți așadar 1 Ioan 2, 18, 22; 4, 1-3; 2 Ioan 7).

Profeția din Daniel 11, 30-39 a avertizat deja că apostații din comunitatea legămîntului vor fi aliați ai statului hulitor de Dumnezeu și se vor infiltra în comunitatea credincioasă. Dacă cititorii lui Ioan și credincioșii din zilele noastre au discernămînt duhovnicesc, atunci ei vor rămîne credincioși și vor fi „biruitorii fiarei și ai chipului ei și ai numărului numelui ei” (15, 2). Apocalipsa 13, 18 este un avertisment împotriva lucrării dușmanului satanic în fiecare generație, nu doar a lucrării lui în timpul imediat premergător revenirii lui Hristos.

(Gregory K. Beale, „Why Is the Number of the Beast 666?” https://www.thegospelcoalition.org/article/why-is-the-number-of-the-beast-666/, trad. de Gh. Fedorovici)