duminică, 30 ianuarie 2022

Despre ordine (III)

 

După cum știe toată lumea și după cum aminteam într-o postare mai veche pe acest subiect, există o ordine ierarhică și o ordine egalitaristă (https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2021/08/despre-ordine-i.html). Însă ordinea ierarhică este de două feluri: cea întemeiată pe supunere și cea întemeiată pe ascultare. Supusul are stăpîn, iar supunerea nu este niciodată liberă, ci este întreținută prin frică. În schimb, ascultarea este liberă, iar cel care ascultă are un părinte: „Atunci e omul liber, cînd nu poate să nu asculte de porunca de sus” scria părintele Stăniloae într-un articol pe care l-am discutat cu altă ocazie (https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2009/07/istorie-si-libertate.html).

Omul ignoră „ascultarea de sus” atunci cînd refuză să admită că ar putea exista ceva mai presus de sine. De-abia atunci cînd nimic nu este mai presus de om, toți oamenii sunt egali. Ordinea democrată nu se întemeiază în mod originar pe consensul dintre egali, ci pe consensul absenței unei autorități mai presus de om. Egalitatea este derivată ulterior din recunoașterea absenței unei autorități supreme.

Proclamarea absenței autorității supreme constituie condiția ocupării locului acestei autorități, condiția accesului în societatea egalitaristă. Te poți bucura de autoritatea ordinii democratice în egală măsură cu toți cei care îi recunosc superioritatea ei absolută. Oricine refuză să o facă intră într-un raport de supunere față de ordinea democratică, încetînd să mai fie egal față de restul membrilor acestei ordini. Întrucît este ordinea cea mai înaltă, democrația se manifestă ca un tip de ordine ierarhică față de oricine nu îi recunoaște presupoziția ei fundamentală: și anume, că egalitarismul reprezintă societatea dintre ființele față de care nu există nici o altă ființă mai presus de ele.

Știința modernă este manifestarea puterii ordinii democratice. Nu există alte soluții decît singura soluție prescrisă de știință. Pentru că nu există altă autoritate mai înaltă decît cea democratică, puterea ei este absolută și infailibilă. Supunerea este obligatorie pentru a deveni egal cu ceilalți supuși. Nici unul dintre supuși nu mai este liber, dar toți sunt egali în supunerea lor. Acesta este motivul pentru care vaccinarea este obligatorie. Nu are nici o legătură cu boala, și nici nu urmărește în primul rînd participarea la noul tip de ordine socială, la noua cetățenie (https://dailysceptic.org/macron-says-no-vaxx-no-citizenship-as-france-unveils-new-stricter-vaccine-passports/). Are legătură cu participarea la noua umanitate, față de care nimic altceva nu poate fi mai presus și în afara căreia nimeni nu se mai poate numi om.