sâmbătă, 19 martie 2022

Căile noastre și calea Domnului

 

„[…] fiecare din ei, de la mic pînă la mare, este robit de lăcomie și, de la proroc pînă la preot, toți se poartă mincinos. Ei leagă rănile poporului meu cu nepăsare și zic: «Pace! Pace!» Și numai pace nu este! Dar se rușinează ei, oare, cînd fac urîciuni? Nu, nu se rușinează deloc, nici roșesc. De aceea vor cădea printre cei căzuți și se vor prăbuși în ziua în care îi voi pedepsi, zice Domnul.

Așa zice Domnul: «Opriți-vă de la căile voastre! Priviți și întrebați de căile celor de demult; de calea cea bună și mergeți pe dînsa și veți afla odihnă sufletelor voastre. Pus-am păzitori peste voi și am zis: Ascultați sunetul trîmbiței! Iar ei au zis: Nu vom asculta!»”

Ieremia 6, 13-18.