miercuri, 9 martie 2022

Arhiepiscopul Carlo Maria Viganò despre cauzele războiului din Ucraina

 

[…] Poporul ucrainean ar face bine să privească la ceea ce s-a întîmplat cu națiunile Uniunii Europene, la felul în care mirajul prosperității și securității este spulberat de spectacolul ruinei produsă de moneda euro și de lobby-urile de la Bruxelles. Națiuni invadate de imigranți ilegali care sporesc criminalitatea și prostituția; națiuni distruse în țesutul lor social de ideologii corecte politic; națiuni aduse cu bună știință la faliment de politici economice și fiscale smintite; națiuni aduse la sărăcie prin anularea protecției muncii și a asigurărilor sociale; popoare lipsite de un viitor prin distrugerea familiei și prin corupția morală și intelectuală a noilor generații.

Ceea ce odinioară a însemnat națiuni prospere și independente, diverse în bogăția lor etnică, lingvistică, culturală și religioasă, s-a transformat acum într-o masă informă de oameni fără idealuri, fără speranțe, fără credință, o mulțime lipsită pînă și de puterea de a reacționa împotriva abuzurilor și crimelor săvîrșite asupra ei de cei care o guvernează. O masă de consumatori corporatiști, sclavi ai sistemului de control detaliat impus de farsa pandemică, chiar și în fața dovezilor fraudei. O masă de persoane fără identitate individuală, marcate cu coduri QR ca niște animale dintr-o fermă de creștere intensivă, ca produse ale unui imens centru comercial în care s-a transformat lumea. Dacă acesta a fost rezultatul renunțării la suveranitatea națională pentru toate națiunile – pentru fiecare, fără excepție! – care s-au încredințat înșelătoriei colosale a Uniunii Europene, de ce va fi soarta Ucraina diferită?

Asta au vrut strămoșii voștri, asta au sperat, asta și-au dorit cînd au primit Botezul împreună cu Vladimir cel Mare pe malul Niprului?

[…] Dacă există un aspect pozitiv pe care fiecare dintre noi îl poate recunoaște în această criză, este că a scos la iveală oroarea tiraniei globaliste, cinismul ei nemilos, capacitatea de a distruge și anihila tot ceea ce atinge. Nu ucrainenii ar trebui să intre în Uniunea Europeană sau NATO, ci celelalte națiuni ar trebui să fie în cele din urmă impulsionate de mîndrie și curaj pentru a părăsi aceste organizații, scuturînd acest jug detestabil și redescoperindu-și propria independență, suveranitate, identitate, și credință. Propriile lor suflete.

Să fie clar: Noua Ordine nu este un destin inevitabil. Ea poate fi subminată și denunțată în măsura în care popoarele lumii își dau seama că au fost înșelate și escrocate de o oligarhie de criminali clar identificabili, care într-o bună zi vor trebui să răspundă pentru acele sancțiuni și acele blocări de fonduri pe care astăzi le aplica cu impunitate oricui nu îndoaie genunchiul în fața lor.

 

Un apel către A Treia Romă

 

Și pentru Rusia, acest conflict este o capcană. Asta pentru că ar îndeplini visul deep state-ului american de a îndepărta definitiv Rusia din contextul european în relațiile sale comerciale și culturale, împingînd-o în brațele Chinei, poate cu speranța că dictatura de la Beijing îi poate convinge pe ruși să accepte sistemul creditului social și alte aspecte ale Marii Resetări pe care pînă acum Rusia a putut să le evite, cel puțin parțial.

[…] Indiferent dacă are sau nu dreptate, lui Putin îi revine sarcina de a respinge capcana, și de a întoarce situația, oferind Ucrainei condițiile unei păci onorabile fără continuarea conflictului. Într-adevăr, cu cît Putin crede că are mai multă dreptate, cu atît mai mult trebuie să demonstreze măreția națiunii sale și dragostea pentru poporul său, refuzînd provocările.

Permiteți-mi să repet cuvintele profetului Isaia: „Rupeți lanțurile nedreptății, dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți și sfărîmați jugul lor. Împarte pîinea ta cu cel flămînd, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu.” (Isaia 58, 6-8)

[...] Fie ca Sfîntul Post să-i facă pe toți creștinii să ceară iertare de la Împăratul Ceresc pentru păcatele celor care îi batjocoresc Legea Sfîntă. Pocăința și postul să-l grăbească pe Domnul Dumnezeu la milă, în timp ce repetăm cuvintele profetului Ioil: „Milostivește-Te, Doamne, către poporul Tău și nu face de ocară moștenirea Ta ca să-și bată joc de ea neamurile!” (Ioil 2, 17).

Msr. Carlo Maria Viganò,  

6 martie, 2022

(Selecție și traducere de Gh. Fedorovici. Textul integral al Declarației Monseniorului Viganò la https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/5881-on-the-russia-ukraine-crisis-a-message-from-abp-vigano-former-apostolic-nuncio-to-the-u-s)