marți, 9 ianuarie 2024

Curiozități (4)

 

Nu este curios că tocmai cei cărora Hristos le spune să caute mai întîi împărăția cerurilor (și „toate celelalte li se vor adăuga”, Luca 12, 31), consideră că nu o pot căuta decît în măsura în care au dobîndit toate celelalte mai întîi, adică putere, prosperitate și ordine morală asigurate de un stat creștin, de o economie creștină, de o societate creștină și de o școală creștină? 

Întru cît nu căutăm mai întîi împărăția, nu putem aduce roadele ei. De aceea, „împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei” (Matei 21, 43).