duminică, 14 ianuarie 2024

De partea corectă a gardului de sîrmă ghimpată

 

A fi de partea corectă a istoriei înseamnă astăzi a fi de partea corectă a gardului de sîrmă ghimpată. Pentru unii, această parte este partea stîngă. Pentru alții, cea dreaptă.

Gardul de sîrmă ghimpată este indispensabil corectării istoriei, adică eliminării viziunii greșite despre partea corectă a istoriei. Nu poate exista o parte corectă decît în măsura în care una din viziunile despre partea corectă a istoriei reușește să le elimine pe toate celelalte. Lucrul aceste este complicat însă într-un mod tragicomic de faptul că eliminatorii se găsesc nu doar pe lista celorlalți eliminatori, dar și pe propria listă prin oportunismul care-i face să urască în funcție de combinațiile avantajoase care duc la inconsecvența lor caracteristică, năucitoare pentru toți cei care-i urmează.

Mă tem că nu atît insistența asupra combaterii antisemitismului, cît modul în care este făcută, ca o formă de reeducare, de denazificare a întregii lumi, nu poate contribui decît la nazificarea ei. Ideea că holocaustul este greșit pentru că evreii erau nevinovați este o gravă eroare: holocaustul ar fi fost greșit și dacă evreii ar fi fost vinovați. Actuala înțelegere a holocaustului poate fi folosită de fapt pentru a justifica exterminarea unor întregi categorii de oameni în măsura în care vinovăția lor este demonstrată, de preferat în prealabil sau cel puțin în cursul operațiunii de eliminare. 

Dar poate că nici nu este nevoie de vreo justificare: simpla eliminare reprezintă propria ei justificare.