miercuri, 17 ianuarie 2024

Ortonaționalismul

 

Ortonaționaliștii români pretind că apără Biserica și națiunea. Pretenția ar fi ridicolă prin anacronismul ei dacă nu ar fi perversă prin serviciul adus intereselor ortoliberale ale globalismului. Cultivarea credinței în existența unor realități care nu mai există prin îndemnul la apărarea lor servește exact intenției ordinii societății deschise de împiedicare a renașterii credinței și a conștiinței naționale.