sâmbătă, 10 martie 2018

Două interviuriDouă interviuri cu doi istorici dedicați dezgropării acelei istorii îngropate de agenții diverselor ideologii care ne-au cucerit în ultimul veac.
Interviul cu Mircea Platon la: https://radioromaniacultural.ro/acolade-literatura-si-istorie/ (primele douăzeci de minute).