sâmbătă, 23 iulie 2022

Gîndul de seară (29)

 

Trupul și sufletul se pot îmbolnăvi reciproc, dar nu se pot însănătoși reciproc. Vindecarea înseamnă în primul rînd iertare, iar iertarea nu poate fi dobîndită decît prin pocăință. De aceea, doar sufletul poate ajunge la izvorul sănătății și doar prin suflet trupul se poate umple de har, chiar dacă ar continua să sufere.