vineri, 29 iulie 2022

Deschideți poarta soarelui...

 

„Deschideți poarta soarelui să poată răsări/ Pe adâncul cer, senin și pur, din ochii de copil”, cînta Dida Drăgan. În adaptarea liderilor ortodocși, refrenul ne îndeamnă să deschidem poarta soarelui pentru ca el să poată răsări pe cerul Bisericii din mințile acelor intelectuali (printre care nu l-aș include pe părintele Mihalache decît în măsura în care a permis, prin preferința pentru o poziție de neutralitate personală, rănirea și pervertirea cugetului creștin), care au închis tradiția gîndirii ortodoxe pentru a deschide, în BOR, gîndirea religioasă păgînă:

„Intelectualii creștini din perioada interbelică au valoarea lor, dar postmodernitatea cu­noaște alții, nu mai prejos. Totul este să fie cunoscuți și să îi lăsăm în casa noastră grație internetului: con­fe­rințe audio-video pe YouTube, lansări de carte etc. Aș enumera câțiva dintre acești intelectuali cu mare impact religios cultural: Andrei Pleșu, Horia Patapievici, Sorin Mihalache etc.”

(Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Tia, „Credinţa în Dumnezeu şi intelectualitatea” Ziarul Lumina, 31 Iulie 2022, https://ziarullumina.ro/opinii/repere-si-idei/credinta-in-dumnezeu-si-intelectualitatea-173234.html)