miercuri, 30 iunie 2010

România în tranziţie: de la minciuna globală la minciuna profundăCare diavol
Te-a păcălit jucînd de-a baba-oarba?
Ochi fără mîini, mîini fără ochi, urechi
Fără de mîini sau ochi, mirosul singur,
Sau un crîmpei bolnav al unui simţ
N-ar merge-aşa călcînd în gropi.

Hamlet, III.iv [1]

Dacă există o realitate profundă, este pentru că adevărul realităţii imediate a fost în bună măsură acoperit de un voal subtil de minciună; realitatea profundă este realitatea repliată, şi tocmai această mişcare de retragere şi revenire a realităţii face ca viaţa omului să fie cu putinţă în ciuda Căderii. Realitatea profundă nu este însă intangibilă, cel puţin nu în lumea aceasta; minciuna urmăreşte realitatea pînă la capăt, astfel încît acolo unde muşamalizarea Învierii, de pildă, se dovedeşte ineficientă, minciuna ajunge să recunoască Învierea doar pentru a face din Înviere un brand: „Ni se vând partide, programe şi soluţii aşa cum ni se vinde un nou tip de detergent: printr-un clip «drăguţ» şi o faţă celebră care apare în cadru arătând ca şi el foloseşte produsul respectiv.” [2] Iar dacă-l ai pe Jesus pe afiş (sau în videoclip), poţi vinde orice – căci asta înseamnă că l-ai vîndut deja pe Iisus (Matei 4, 8-10). [3]
Realitatea profundă este aşadar asediată de o minciună pe măsură: de minciuna profundă. Mai precis, de metaminciuna descrisă de Mircea Platon în ultimul său eseu din ziuaveche.ro. [4]
În postfaţa cărţii A treia forţă: România profundă, vorbeam despre dificultatea dezvăluirii adevărului în condiţiile unei minciuni universale; însă minciuna universală încă mai poate fi denunţată, cîtă vreme rămîne minciuna „lor”, cîtă vreme rămîne o minciună de sistem. Cînd aceasta devine însă o metaminciună, ea nu mai poate fi contestată. Mai precis, contestarea ei devine ininteligibilă. Minciuna „lor” a devenit minciuna „noastră” şi se hrăneşte din chiar adevărurile noastre. De pildă, orice român resimte adevărul nevoii de întoarcere acasă, iar „a treia forţă” chiar putea constitui un astfel de drum, după cum ne promitea – cu îndreptăţire – medalionul de pe coperta a patra a cărţii. Un astfel de drum putea fi croit în ciuda eforturilor agenţilor minciunii globale (tehnocraţi locali, agenţi ai instituţiilor U.E., etc.) de a ne determina, prin satelit (de vreme ce nu au nici un raport nemijlocit cu realitatea românească veritabilă, în integralitatea ei istorică), coordonatele lui „acasă” şi traseul optim de urmat. Dar pentru ca minciuna globală să devină metaminciună, era obligatoriu ca operaţiunea de monitorizare derulată de agenţii globali să fie recomandată de personaje autohtone (aparent) neînregimentate şi dezinteresate, dedicate „cauzei” identităţii naţionale şi vocaţiei creştine a românilor. Semnul că metaminciuna s-a instalat deja se vede în faptul că cei, tot mai puţini, care insistă ca realitatea românească să fie definită de lucruri concrete şi nu de programe, previziuni şi statistici UE sau de aiurea, care văd în pămîntul ţării şi locul unde sînt îngropaţi bunicii, nu doar productivitatea solului arabil, [5] sînt imediat condamnaţi public ca apocaliptici, mesianici sau ca resentimentari. [6]
Cu doi ani în urmă, pe cînd scriam postfaţa volumului A treia forţă: România profundă, mai erau încă şanse ca observaţia „e ceva putred în ţinutul României” şi indicarea cauzelor acestei putreziciuni să trezească un elan cauterizator. Mecanismul metaminciunii nu se declanşase, tocmai pentru că avea nevoie de impulsul unei asemenea ameninţări, de semnalul replierii realităţii pe poziţii de adîncime. Astăzi însă, orice astfel de apel mi se pare inutil: de fiecare dată cînd urmaşii fideli ai bătrînului Hamlet scot, precum în „the closet scene” din piesa lui Shakespeare, fotografia regelui legitim pentru a confrunta impostura lui Claudius (Hamlet, III.iv 53-81), restul supuşilor din regat confundă chipurile celor doi fraţi. 
În ordinea minciunii globale, „adevărurile permanente” sînt respinse în numele „oportunităţilor” de traseu; în ordinea metaminciunii, adevărurile sînt adaptate la aceste oportunităţi. Metaminciuna apare astfel ca un hibrid realizat prin încrucişarea adevărului nostru cu minciuna lor, prin altoirea trufiei invadatorului pe ne-hotărîrea autohtonului. Minciunii care învăluie România de douăzeci de ani îi urmează metaminciuna lăsată peste România profundă din clipa revelării realităţii concrete a acestei Românii. Această realitate a fost descrisă atît în volumul A treia forţă: România profundă cît şi, în genere, în intervenţiile lui Mircea Platon, intervenţii anterioare şi ulterioare apariţiei acestui volum. Printre altele, instaurarea domniei metaminciunii se poate vedea şi în uşurinţa cu care anumite zone cultivate ale ortodoxiei româneşti au primit cu simpatie proiectul de „deconectare” propus de Vaslie Ernu, ignorînd cu totul faptul că această deconectare urmăreşte în realitate conectarea la un sistem de utopii, de halucinogene mai „speciale”, după cum declară chiar scriitorul basarabean (care practică o „marginalitate” cît se poate de profitabilă, de altfel). [7]
„Pentru că, în condiţiile multiplicării metastazice a limbajului fără acoperire în adevăr, nu poţi cunoaşte nimic decât din «interior». Şi nu poţi ajunge «in interior» decât lăsând adevărul la uşă. Trebuie să devii un maestru al întrebărilor şi al răspunsurilor mincinoase, care închid. Un manipulator de scule”, scria M. Platon în eseul citat mai sus. Dar un interior care interzice adevărul este o cameră de vid. Din perspectivă creştină, acest vid, nu moartea, este efectul cel mai dureros al Căderii, al faptului că omul l-a scos pe Dumnezeu din constituţia sa şi a lumii. Iar prin această „expediere” a lui Dumnezeu, omul a separat economia de iconomie, istoria de teologie, viaţa trupului de cea a sufletului, sîmbăta de duminică.
Hristos nu ne spune: „Daţi omului cele ale omului şi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu”, ci „daţi Cezarului cele ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu”. Minciuna „de sistem” este cea care ne cere să îi dăm Cezarului cele ale lui Dumnezeu şi lui Dumnezeu cele ale Cezarului; împotriva acestui soi de minciună se mai poate lupta. Metaminciuna este atunci cînd îl dăm pe Dumnezeu însuşi Cezarului.
Prin urmare, ce este de făcut atunci cînd nimeni nu mai pare capabil să mai perceapă diferenţa dintre cele două portrete, iar Duhul nu poate fi văzut decît de cei fideli? Un lucru este sigur: de vreme ce metaminciuna converteşte orice afirmaţie, orice adevăr în minciună, urmează că împotriva metaminciunii nu se mai poate lupta în felul în care se lupta împotriva minciunii, fiindcă atunci Cezarul însuşi este văzut ca Dumnezeu, iar omul, din mădular al lui Dumnezeu (ca membru al Bisericii, Trup al lui Hristos), devine scula Cezarului. Iată de ce cred că în loc să vedem un abandon în refuzul lui Mircea Platon de a mai lupta ca pînă acum, ar fi mai bine să vedem în gestul lui începutul unei altfel de lucrări, pentru împlinirea căreia putem începe deja să ne rugăm. După cum spunea Cardinalul John Henry Newman,
 „Părintele şi sfîntul meu patron, pentru care am o evlavie aparte, Sf. Filip Neri, a vieţuit într-o epocă tot atît de trădătoare faţă de ţelurile Bisericii, ca oricare alta care a mai fost şi va mai fi. Însă el a considerat că nu ne putem împotrivi ticăloşiei prin demonstraţii, nici printr-o mare ştiinţă de carte, nici prin proteste sau avertismente, şi nici nu trebuie să ne facem pustnici sau predicatori; ce ne trebuie este o şi mai mare căutare a curăţiei şi a adevărului.”

Iată, în încheiere, un pasaj sugestiv din conferinţa unui reputat apologet catolic, Peter Kreeft, al cărui ecumenism agresiv nu-l împiedică să spună multe lucruri cu cap:

„Noi, cei care am păşit în fiinţă în calitate de Adam (Om), am devenit golemul, «ne-omul». Socotesc că nu este o întîmplare că Tolkien a ales numele Gollum pentru Smeagol; în legenda iudaică, golem este, cum se ştie, «ne-omul». Gollum ilustrează jumătate din paradox; Frodo şi Sam cealaltă jumătate. Cei doi reuşesc să se împlinească şi să-şi salveze sinea doar pentru că se dăruiesc cu totul – se dăruiesc celorlalţi, Comitatului, lumii; nu se dedică vreunei cauze abstracte, ci unul celuilalt şi amîndoi Comitatului – adică lucrurilor concrete.
Spre deosebire de ei, Gollum este obsedat de cauza lui, de faptul de a poseda Inelul. Aproape că nu i-a mai rămas nimic pe dinăuntru, atît de egoist a devenit. El vorbeşte mai mult cu sine decît cu alţii. Gollum nu face nici o diferenţă între sine şi «Preţiosul» lui. Este nesigur în legătură cu cine este el însuşi. Vorbeşte despre sine la persoana a treia: «Preţiosule, nu-i lăsa să ne facă rău!» Observaţi acest amănunt: «Preţiosule, nu-i lăsa să ne facă rău!» Inelul este acum Preţiosul, iar Gollum şi-a pierdut preţuirea sa, valoarea sa. A devenit sclavul Inelului; Inelul este stăpînul lui Gollum. Acesta este fetişism. Slujeşti fetişului. Îi îngădui obiectului să devină un subiect pentru tine, să devină stăpînul tău. În fapt, obiectul a devenit acum persoana, sinele, actorul, iar Gollum a devenit obiectul acestuia, a devenit un «acela» în raport cu lucrul. Gollum şi-a lăsat sufletul înlăuntrul fetişului, la fel cum a făcut Sauron atunci cînd a făurit Inelul, astfel încît fără acel lucru sufletul lui este literalmente frînt în două. El este nimic. Nu se poate deosebi pe sine de Inel; el este Inelul. Omul a devenit un lucru, şi-a pierdut sufletul. Aceasta este starea sufletească a osîndei veşnice.” [8]

NOTE:

[1] Shakespeare, Hamlet, în Shakespeare, Opere complete, vol. 5, Univers 1986, trad. de Leon Leviţchi şi Dan Duţescu.

[2] Mircea Platon, “Sindromul Bucureşti”, în ziuaveche.ro, http://www.ziuaveche.ro/editorial/sindromul-bucuresti

[3] Astfel, nu văd de ce ar trebui să ne liniştească faptul că dl. Călin Georgescu declară, în finalul unei emisiuni, că românii se vor lăsa convinşi de acea forţă politică care îi va iubi (http://culianu.wordpress.com/2010/06/23/reprofesionalizarea-romaniei-calin-georgescu-dan-puric-si-dumitru-costin-2/#comments). Şi Hristos a fost vîndut printr-un sărut.

[4] Mircea Platon, “Sindromul Bucureşti”, în ziuaveche.ro, http://www.ziuaveche.ro/opinii/editorial/4577-sindromul-bucuresti.html 

[5] „[…] cultul tehnocratului, care submineaza viata democratica prin reformularea chestiunilor de bun-simt, rezolvabile in termeni traditionali, in termenii unui limbaj specializat si ai unor tehnici esoterice […]” Ibid.

[6] Vezi comentariile, lămuritoare, care au urmat articolului lui M. Platon pe forumul ziuaveche.ro, precum şi cele de la http://culianu.wordpress.com/2010/06/23/reprofesionalizarea-romaniei-calin-georgescu-dan-puric-si-dumitru-costin-2/#comments

[7] “Cind totul a fost cucerit, cind batalia a fost pierduta, cind dusmanul e peste tot, intrebarea care ramine e «noi ce facem?». Daca intelegem si reflectam la ce se intimpla in jurul nostru, atunci trebuie sa decidem ce facem. Colaboram, ne supunem sau ne revoltam? Daca alegem una din variante: cum o facem?…. In acest moment, eu nu am solutii fermecate, insa sint totusi un optimist. Eu cred cu convingere ca trebuie sa reinventam utopii. Omenirea fara utopie este moarta. Moartea utopiei face sa dispara viitorul, iar cind viitorul dispare, dispare de fapt actualitatea/realitatea. Omul trebuie sa reinvete sa viseze pentru a nu-si pierde prezentul. Numai masinile nu au vise. Utopiile au adus si multa suferinta, insa de ea nu scapam niciodata. Ideologia actuala propovaduieste «moartea utopiei». Ne este interzis sa visam, sa iesim din rind, fiindca mecanismul social promovat de ea este de fapt un model social foarte primitiv si tautologic. Lucrez acum la o noua carte care se va ocupa de vise, de niste vise mai speciale.”