vineri, 25 august 2023

Gîndul de zi (118)

 

Pentru a putea funcționa, orice totalitarism trebuie să realizeze supunerea populației. Nesupunerea este condamnată ca trădare a binelui superior definit de clasa privilegiată. Atunci cînd clasa privilegiată este una inferioară, cum se întîmpla în comunism, binele superior este definit ca egalitate. Cînd această clasă este una superioară, precum în totalitarismul actual, binele comun este definit de idealurile înalte ale educației, rațiunii și civilizației. Această complicitate patologică a segmentului educat cu totalitarismul biopolitic actual a dus practic la compromiterea rațiunii, rezerva rațională față de pretenția sistemului totalitar atotștiutor de a trece peste discernămîntul individului fiind condamnată ca reflex irațional, o dovadă de comportament egoist, lipsit de educație și de aprecierea justă a civilizației.