duminică, 17 octombrie 2021

O gură de oxigen

 

Protocolul aplicat bolnavilor covid în secțiile ATI a ajuns să ne amintească concluzia de după Revoluție: „armata a tras în aer, securitatea a tras în aer, iar populația a tras aer în piept”. Din 1990 încoace, fiecare nouă aderare la orice altceva decît la noi înșine, fiecare nouă tranșă de împrumuturi externe ne erau prezentate ca o nouă gură de oxigen. Cu fiecare noi alegeri locale, parlamentare sau prezidențiale, poporul român a continuat să tragă aer în piept, fără să observe că de la un an la altul concentrația de oxigen crește iar tratamentul tinde să devină permanent.

Dar ce e rău în asta? Omul are nevoie de oxigen ca să trăiască, nu-i așa? Niște apropiați de-ai mei, intelectualirezistențianticomuniști, observau că nu este întîmplător că analfabeții funcțional care nu l-au votat pe Iohannis și care nu acceptă vaccinul anticovid se tem acum pînă și de oxigen: „Cît de prost trebuie să fii ca să refuzi o gură de oxigen!”, exclamau ei, uimiți de prostia nevaccinaților.

Se pare însă că oxigenul este bun nu doar pentru bolnavi, ci și pentru cei care îl impun ca singură soluție. Dar dacă autorii celor două intervenții reproduse parțial mai jos au dreptate, atunci bolnavii ar trebui considerați mai ales victime. Rămîne de văzut cum îi vom numi pe cei care ne-au gîndit terapia, dacă nu și boala.

 

*

 

„Dacă pe ei i-ar fi interesat să-ți dea doar oxigen, ți l-ar fi dat pe mască, fără să te intubeze sau să te pună pe ventilator. Ți l-ar fi dat pe mască, dar pe mască tu ești conștient, ori dacă tu ești conștient și trece o oră, două și tu ești tot pe oxigenul pur, în prima faza e benefic și simți o senzație de relaxare, de odihnă, dar după aceea capacitatea sîngelui de a-l asimila se pierde și încet-încet te sufoci. Or, dacă tu stai pe masca pe oxigen și zici domne, mă sufoc, atunci ei trebuie să îți dea masca jos și îți revii.

[…] Protocolul presupune automat să pui pacientul pe ventilator, pacientul ăla trebuie să îndeplinească 2 condiții. Prima e să nu respire singur, pentru că nu poți respira și tu, și mașina! Deci, respirația trebuie suprimată! Or, în clipa în care un om nu mai respiră singur, ăla nu mai e conștient. Deci, al doilea lucru – pacientul trebuie să fie inconștient. Nu se duce nimeni la spital inconștient.

[…] Dar un om care vine pe picioarele lui și acuză dificultăți respiratorii, l-ai adormit, l-ai împachetat frumos, i-ai dat esmeron, i-ai oprit respirația, l-ai băgat pe ventilator pe oxigen pur, în 24 de ore e gata! Salut, a murit de covid, case closed, asta e firul.

[…] principala problema este că Universitatea nu formează caractere, dar văd că nu formează nici oameni inteligenți, un medic e liber să adopte ce protocol consideră el, nu-l comandă nimeni, chiar atît de tîmpit să fie să nu știe lucrurile astea? Chiar atît de mulți să poți cumpăra cu bani și pentru cît timp? Cînd se termină banii, ce o să se întîmple?”

Gabriel Lupan, https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-ALddac5JBc&feature=youtu.be

 

Aceeași schemă a tratamentului prin intubare este pusă în discuție și într-un material mai cuprinzător, care ar trebui avut în vedere în ciuda sugestiilor conspiraționiste. Redau aici doar pasajele legate strict de soluția intubării, mai întîi în varianta pe care am tradus-o în română (cu unele aproximări, avînd în vedere limbajul destul de tehnic), apoi în versiunea în original, publicată la https://www.citizensjournal.us/damn-you-to-hell-you-will-not-destroy-america-here-is-the-spartacus-covid-letter-thats-gone-viral/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_uJEpRHMKMJHVeJ47dUorTKrTUsWZRCJnByHRZzkanSc-1634483146-0-gqNtZGzNArujcnBszQjl:

 

„La cei care au sepsis (septicemie), hipoxie, coagulopatie și ARDS induse de COVID-19, cele mai frecvente tratamente sunt intubația, corticosteroizii injectați și diluanții de sînge. Acesta nu este tratamentul corect pentru COVID-19. În hipoxia severă, schimbările metabolice celulare determină descompunerea ATP în hipoxantină, care, la reintroducerea oxigenului, determină xantina oxidază să producă tone de radicali foarte dăunători care atacă țesutul. Aceasta se numește leziune prin ischemie-reperfuzie (ischemia-reperfusion injury) și de aceea majoritatea oamenilor conectați la un ventilator mor. În mitocondrii, acumularea de succinat din cauza sepsis face același lucru exact; cînd oxigenul este reintrodus, acesta produce radicali superoxizi. Nu vă faceți iluzii, intubația va ucide oamenii care au COVID-19.

[…] Patologia COVID-19 este dominată de stres oxidativ extrem și explozie respiratorie neutrofilă, pînă la punctul în care hemoglobina devine incapabilă de a transporta oxigen datorită faptului că fierul heme (adică fierul extras din hemoglobina animală) este eliminat din heme de acidul hipocloros. Nicio cantitate de oxigen suplimentar nu poate oxigena sîngele care refuză să lege chimic O2.

[...] Acidul hipocloros care se acumulează în fluxul sanguin începe să înălbească fierul din heme și să concureze pentru locurile de legare a O2. Globulele roșii din sînge pierd capacitatea de a transporta oxigenul, facînd ca bolnavul să devină vînăt la față. Fierul, peroxidul de hidrogen și superoxidul deionizat din fluxul sanguin suferă reacții Haber-Weiss și Fenton, producînd radicali hidroxilici extrem de reactivi care elimină violent electronii din grăsimile și ADN-ul din jur, oxidîndu-i sever.

Această afecțiune nu este necunoscută științei medicale. Numele real pentru toate acestea este septicemia acută.

Știm că acest lucru se întîmplă în COVID-19 deoarece persoanele care au murit de boală au semne vizibile de feroptoză în țesuturile lor, precum și diferiți alți markeri de stres oxidativ, cum ar fi nitrotirozina, 4-HNE și malondialdehida.

Cînd intubezi pe cineva cu această afecțiune, declanșezi o bombă cu radicali liberi alimentînd celulele cu O2. Este o situație fără ieșire (catch-22), deoarece avem nevoie de oxigen pentru a produce adenozin trifosfat (adică pentru a trăi), dar O2 este, de asemenea, precursorul tuturor acestor radicali dăunători care duc la peroxidarea lipidelor.

Tratamentul corect pentru sepsisul sever legat de COVID-19 este ventilația neinvazivă, steroizii și infuziile antioxidante. Majoritatea medicamentelor reutilizate pentru COVID-19 care prezintă orice beneficii în salvarea pacienților cu COVID-19 bolnavi în mod critic sunt antioxidanți. N-acetilcisteina, melatonina, fluvoxamina, budesonida, famotidina, cimetidina și ranitidina sunt toți antioxidanți. Indometacina previne oxidarea acidului arahidonic prin izoterapie prin fier. Există antioxidanți puternici, cum ar fi apocinina, care nici măcar nu au fost încă testați la pacienții cu COVID-19, care ar putea anula neutrofilele (https://www.sfatulmedicului.ro/Boli-ale-sangelui/ce-sunt-neutrofilele-si-care-este-rolul-lori_18063), ar putea preveni peroxidarea lipidelor, restabili sănătatea endotelială și restabili oxigenarea țesuturilor.

Oamenii de știință care știu ceva despre neutrofilia pulmonară, ARDS și biologia redox au cunoscut sau presupus o mare parte din acest lucru încă din martie 2020. În aprilie 2020, oamenii de știință elvețieni au confirmat că COVID-19 este o disfuncție endotelială (https://rjmp.com.ro/articles/2014.3/PM_Nr-3_2014_Art-1.pdf). Pînă la sfîrșitul anului 2020, experții au ajuns deja la concluzia că COVID-19 provoacă o formă de sepsis (septicemie) viral. Ei știu, de asemenea, că sepsisul poate fi tratat eficient cu antioxidanți. Niciuna dintre aceste informații nu este deosebit de nouă și, cu toate acestea, în mare parte, nu a fost pusă în aplicare. Medicii continuă să utilizeze tehnici de intubație dăunătoare, cu setări ridicate de PEEP, în ciuda complianței pulmonare ridicate și a oxigenării slabe, ucigînd un număr nespus de mare de pacienți cu afecțiuni critice cu neglijență medicală.”

https://www.citizensjournal.us/damn-you-to-hell-you-will-not-destroy-america-here-is-the-spartacus-covid-letter-thats-gone-viral/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_uJEpRHMKMJHVeJ47dUorTKrTUsWZRCJnByHRZzkanSc-1634483146-0-gqNtZGzNArujcnBszQjl

   

”In those who have critical COVID-19-induced sepsis, hypoxia, coagulopathy, and ARDS, the most common treatments are intubation, injected corticosteroids, and blood thinners. This is not the correct treatment for COVID-19. In severe hypoxia, cellular metabolic shifts cause ATP to break down into hypoxanthine, which, upon the reintroduction of oxygen, causes xanthine oxidase to produce tons of highly damaging radicals that attack tissue. This is called ischemia-reperfusion injury, and it’s why the majority of people who go on a ventilator are dying. In the mitochondria, succinate buildup due to sepsis does the same exact thing; when oxygen is reintroduced, it makes superoxide radicals. Make no mistake, intubation will kill people who have COVID-19.

[…] COVID-19’s pathology is dominated by extreme oxidative stress and neutrophil respiratory burst, to the point where hemoglobin becomes incapable of carrying oxygen due to heme iron being stripped out of heme by hypochlorous acid. No amount of supplemental oxygen can oxygenate blood that chemically refuses to bind O2.

 

[…] Hypochlorous acid building up in the bloodstream begins to bleach the iron out of heme and compete for O2 binding sites. Red blood cells lose the ability to transport oxygen, causing the sufferer to turn blue in the face. Unliganded iron, hydrogen peroxide, and superoxide in the bloodstream undergo the Haber- Weiss and Fenton reactions, producing extremely reactive hydroxyl radicals that violently strip electrons from surrounding fats and DNA, oxidizing them severely.

This condition is not unknown to medical science. The actual name for all of this is acute sepsis.

We know this is happening in COVID-19 because people who have died of the disease have noticeable ferroptosis signatures in their tissues, as well as various other oxidative stress markers such as nitrotyrosine, 4-HNE, and malondialdehyde.

When you intubate someone with this condition, you are setting off a free radical bomb by supplying the cells with O2. It’s a catch-22, because we need oxygen to make Adenosine Triphosphate (that is, to live), but O2 is also the precursor of all these damaging radicals that lead to lipid peroxidation.

The correct treatment for severe COVID-19 related sepsis is non-invasive ventilation, steroids, and antioxidant infusions. Most of the drugs repurposed for COVID-19 that show any benefit whatsoever in rescuing critically-ill COVID-19 patients are antioxidants. N-acetylcysteine, melatonin, fluvoxamine, budesonide, famotidine, cimetidine, and ranitidine are all antioxidants. Indomethacin prevents iron- driven oxidation of arachidonic acid to isoprostanes. There are powerful antioxidants such as apocynin that have not even been tested on COVID-19 patients yet which could defang neutrophils, prevent lipid peroxidation, restore endothelial health, and restore oxygenation to the tissues.

Scientists who know anything about pulmonary neutrophilia, ARDS, and redox biology have known or surmised much of this since March 2020. In April 2020, Swiss scientists confirmed that COVID-19 was a vascular endotheliitis. By late 2020, experts had already concluded that COVID-19 causes a form of viral sepsis. They also know that sepsis can be effectively treated with antioxidants. None of this information is particularly new, and yet, for the most part, it has not been acted upon. Doctors continue to use damaging intubation techniques with high PEEP settings despite high lung compliance and poor oxygenation, killing an untold number of critically ill patients with medical malpractice.”

https://www.citizensjournal.us/damn-you-to-hell-you-will-not-destroy-america-here-is-the-spartacus-covid-letter-thats-gone-viral/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_uJEpRHMKMJHVeJ47dUorTKrTUsWZRCJnByHRZzkanSc-1634483146-0-gqNtZGzNArujcnBszQjl