duminică, 14 ianuarie 2024

Ortodoxia în cyberspațiu

 

Pentru a-i putea disloca pe oameni trebuie mai întîi să le anulezi conștiința locului. Pentru aceasta este necesară mai întîi apariția unui om nou care își refuză statutul de păstrător al sensului, pretinzînd în schimb dreptul de a da sens lumii. A da sens lumii înseamnă a-i da un scop, o direcție. Acest om nou a redefinit omul odată cu întreaga realitate, opunînd inițial dimensiunea materială celei spirituale pentru a reduce apoi realitatea la dimensiunea fizică. În felul acesta, nimic nu mai înseamnă nimic în sine, chiar dacă omului îi este îngăduită libertatea de a-i atribui realității fizice anumite semnificații spirituale în vederea participării cu succes la noua realitate cantitativă. Spațiul și timpul sunt reduse la rîndul lor la simple categorii măsurabile ale realității fizice. Noul loc din noua realitate este redus la o poziție oarecare în spațiu, căreia i se poate da un sens nou la fel de ușor cum îi poate fi anulat sensul existent deja. Într-o lume în care nu mai există bine și rău, nu mai există locuri bune sau rele. Locurile au acum doar avantaje și dezavantaje. Iar orice dezavantaj poate fi depășit în prezent cu ajutorul tehnologiei, care poate transforma totul sau cel puțin percepția noastră despre orice.

Acolo unde există însă o lume, locul omului ține de starea lui, adică nu doar de poziția lui în spațiu, ci de poziția, de așezarea lui în raport cu lucrurile însemnate (vezi și la https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2023/12/starea-omului.html și la https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2022/11/starea-locului.html). Omul nou este omul mutant, schimbat din starea lui, care-și transmite genetic de-acum neașezarea. Conștiința locului i-a fost înlocuită cu cea a locației, a recunoașterii obiective, impersonale a adresei la care se află (https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2023/12/schimbare-transformare-mutare-si-noua.html și la https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2023/12/transumanismul-ca-trans-mutatie-si.html). Chiar dacă omul nu mai sfințește locul, noua ortodoxie este optimistă: misiunea creștinilor a fost redefinită ca „amprentarea evanghelică a cyberspațiului.” (https://ziarullumina.ro/opinii/editorial/crestinism-si-conectivitate-digitala-157455.html)