vineri, 14 octombrie 2022

Tom Lehrer: Trei cîntece optimiste despre beneficiile războiului atomic

 

 

Trimiteți pușcașii marini

 

When someone makes a move
Of which we don't approve,
Who is it that always intervenes?
U.N. and O.A.S.,
They have their place, I guess,
But first - send the Marines!

 

For might makes right,
And till they've seen the light,
They've got to be protected,
All their rights respected,
Till somebody we like can be elected.

 

Cînd cineva face o mișcare

Pe care nu o aprobăm,

Cine intervine mereu?

ONU și O.A.S.,

Acestea au desigur rolul lor,

Dar mai întîi – trimiteți pușcașii marini!

 

Căci puterea înseamnă să ai dreptate,

Și pînă cînd toți vor vedea lumina,

Ei trebuie să fie protejați,

Toate drepturile lor trebuie respectate,

Și tot așa pînă cînd cineva care ne place va putea fi ales.

 


 

 

Vom merge cu toții împreună cînd vom merge

 

For if the bomb that drops on you
Gets your friends and neighbors too,
There'll be nobody left behind to grieve.

And we will all go together when we go.
What a comforting fact that is to know.
Universal bereavement,
An inspiring achievement,
Yes, we all will go together when we go.

 

Căci dacă bomba care cade peste tine

Îți ia și prietenii și vecinii,

Nu va rămîne nimeni în urmă care să se întristeze.

Și vom merge cu toții împreună cînd vom merge.

Ce fapt reconfortant este să știi.

Doliu universal,

O realizare inspiratoare,

Da, vom merge cu toții împreună cînd vom merge.

  

Rămîi cu bine, mamă (un cîntec pentru Al Treilea Război Mondial)

 

So long, mom,
I'm off to drop the bomb,
So don't wait up for me.
But though I may roam,
I'll come back to my home,
Although it may be
A pile of debris.

Remember, mommy,
I'm off to get a commie,
So send me a salami,
And try to smile somehow.
I'll look for you when the war is over,
An hour and a half from now!

 

 

Rămîi cu bine, mamă,

Plec să arunc bomba,

Așa că nu mă aștepta.

Dar deși pot rătăci,

Mă voi întoarce acasă,

Chiar dacă aceasta va fi

O grămadă de moloz.

Ține minte, mami,

Am plecat să-i termin pe comuniști,

Așa că trimite-mi un salam,

Și încearcă să zîmbești cumva.

Te voi căuta cînd războiul se va termina,

Peste o oră și jumătate!