sâmbătă, 11 februarie 2023

Axiologia și biologia

 

Un număr tot mai mare de credincioși ortodocși români ar fi surprins să afle că Hristos nu a venit pentru a ne scăpa de trup și că mîntuirea nu constă în eliberarea sufletului din închisoarea trupului. Este adevărat că aceasta este o credință ecumenică, împărtășită de catolici, hinduși, budiști, transumaniști, progresiști, însă nu este o credință creștină. Ea poate fi regăsită de altfel și în religia civilă a mesianismului euroatlantic, încrezătoare în puterea valorilor moderne de depășire a ordinii biologice (https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2023/02/poporul-populatia-si-ceilalti.html). 

Prin urmare, este utilă o precizare: nu orice axiologie bate biologia, ci doar acel sistem de valori întemeiat pe un set de premise de natură gnostică, opuse înțelegerii creștine a Întrupării. Pentru că în creștinism ordinea biologică nu este desființată, ci transfigurată împreună cu întreaga materie, un fapt întemeiat încă de la facerea omului ca unitate a trupului și sufletului și confirmat prin Întruparea, Epifania, Schimbarea la Față și Învierea lui Hristos și apoi în întreaga istorie a Bisericii. 

Creștinul nu primește de la Hristos doar o viață spirituală printr-o împărtășire simbolică: încă de la Botez noi intrăm într-un trup nou, un trup care ne vine bine și care suntem noi, dar care nu este al nostru: „suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui şi din oasele Lui”, ne amintește Sf. Ap. Pavel la Efeseni 5, 30 și în fiecare epistolă. Trupul ține de ordinea spirituală la fel ca și sufletul. Problema în creștinism nu este materia, ci spiritualitatea. Căderea a fost un act spiritual de neascultare, prin care s-a urmărit realizarea unei cunoașteri pe cont propriu, deci a unei spiritualități autonome. Creștinul nu se împotrivește materiei, ci spiritualității neascultării: „Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sîngelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpîniilor, împotriva stăpînitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în văzduh.” (Efeseni 6, 12).

În creștinism, biologicul răspunde, primește și manifestă lumina, curăția, sfințenia, adevărul ordinii create de a crește în ascultare de cuvîntul lui Dumnezeu. Nu este doar un suport al vieții raționale (în sensul patristic al expresiei, adică viața potrivită Logosului), ci totodată un mijloc al comunicării sensului. Materia participă la icoana Transfigurării pentru că aparține Schimbării la Față. Este parte din această Față. 

Suntem dispuși să recunoaștem această valoare a trupului în artele performative, dar o ignorăm sau chiar o refuzăm în singura religie întemeiată în Întruparea lui Dumnezeu.