luni, 3 aprilie 2023

Marea evadare. Prima lecție

 

În România sunt două categorii majore de ortodocși: cei născuți din nou de sfîntul bibliotecilor, Andrei Pleșu, și cei născuți din nou de sfîntul închisorilor, Valeriu Gafencu. Nu doar pentru că astăzi se împlinesc 135 de ani de la nașterea lui Iosif Trifa, ci pentru că ortodocșii din Oastea Domnului formează la rîndul lor o categorie minoră, dar însemnată în Ortodoxie, ar trebui amintit și că ostașii se deosebesc de primele două categorii prin faptul că deși sunt familiari cu lucrurile esențiale din creștinism, se aseamănă totuși cu primii prin convingerea că un bun creștin este neapărat un cetățean model, a cărui misiune constă în edificarea unei societăți perfecte (de mari inițiați, de legionari sau de abstinenți, după caz). Însă Hristos nu ne-a cerut niciodată să realizăm o societate perfectă pe de o parte pentru că desăvîrșirea este a lui Dumnezeu, iar pe de alta pentru că există deja o societate, nu perfectă, dar care tinde spre desăvîrșire, spre sfințenia lui Dumnezeu: Biserica, Trupul lui Hristos.

Gardieni omenoși, ierarhii ortodocși se plimbă printre cei închiși într-una dintre aceste bule, oferindu-le posibilitatea de a participa la activități lucrative și educative specifice înțelegerii lor deformate a creștinismului, asigurîndu-se în același timp că nici unul dintre deținuți nu va avea acces la adevărul care i-ar putea elibera.

Postul Mare mi se pare un timp bun pentru pregătirea evadării. În esență, Paștele cam asta înseamnă: eliberarea din împărăția minciunii, lepădarea de minciună în vederea urmării lui Hristos. În acest scop, mi se pare util să redau mai jos prima lecție din Catehismul (catolic) de la Baltimore (volumul I, dedicat copiilor care se pregătesc pentru prima comuniune). Pentru părintele Patrick Henry Reardon, această primă lecție reprezintă

 

„probabil că cel mai important text din timpul meu, cînd eram copil, a fost un text foarte simplu numit Catehismul din Baltimore. Cred că sunt mulți printre voi, care, dacă le-aș pune prima întrebare din Catehismul din Baltimore chiar acum, ar putea să ofere răspunsul. Prima întrebare din Catehismul din Baltimore – prima întrebare, foarte existențială, extrem de existențială: «Cine m-a făcut?» Începem cu «eu». Cine m-a făcut, Dennis? [Dennis răspunde: «Dumnezeu!»] Dumnezeu m-a făcut! Dumnezeu m-a făcut! Și de ce m-a făcut Dumnezeu? Dumnezeu m-a făcut să-l cunosc, să-l iubesc, să-i slujesc în această lume și să fiu fericit cu El pentru totdeauna în cealaltă. Am învățat asta cînd eram un copil mic! Acesta este scopul meu în viață: Dumnezeu m-a făcut să-l cunosc, să-l iubesc, să-i slujesc în această lume și să fiu fericit cu El pentru totdeauna în cealaltă.

Dumnezeu nu m-a făcut să-mi urmăresc propriile interese. Dumnezeu nu m-a făcut ca să pot căuta un fel de împlinire psihologică. Dumnezeu m-a făcut cu un singur scop: să-l cunosc, să-l iubesc, să-i slujesc în această lume și să fiu fericit cu El pentru totdeauna în cealaltă.

Dacă un copil este învățat lucrul acesta, îi transformă întreaga minte. Adevărul acesta este înrădăcinat în ADN-ul său, va fi o ființă umană diferită. Vedeți, libertatea ființelor umane este dată pentru a servi destinului ființelor umane. Suntem eliberați pentru a-L alege pe Dumnezeu. Libertatea noastră există cu un scop.” (https://www.ancientfaith.com/podcasts/allsaints/generosity_freedom_and_a_problem)

 

CATEHISMUL DIN BALTIMORE.

LECȚIA ÎNTÎI: DESPRE ȚINTA VIEȚII OMULUI

 

1. Întrebare: Cine a făcut lumea?

Răspuns: Dumnezeu a făcut lumea.

 

2. Întrebare: Cine este Dumnezeu?

Răspuns: Dumnezeu este Creatorul cerului și al pămîntului și al tuturor lucrurilor.

 

3. Întrebare: Ce este omul?

Răspuns: Omul este o creatură alcătuită din trup și suflet și făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

 

6. Întrebare: De ce te-a făcut Dumnezeu?

Răspuns: Dumnezeu m-a făcut să-L cunosc, să-L iubesc și să-I slujesc în această lume, și să fiu fericit cu El pentru totdeauna în cealaltă.

 

9. Întrebare: Ce trebuie să facem pentru a ne salva sufletele?

Răspuns: Pentru a ne mîntui sufletele, trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu prin credință, speranță și dragoste; adică trebuie să credem în El, să nădăjduim în El și să-L iubim cu toată inima.

 

10. Întrebare: Cum vom ști lucrurile pe care trebuie să le credem?

Răspuns: Vom ști lucrurile pe care trebuie să le credem de la Biserica sobornicească, prin care Dumnezeu ne vorbește.

 

11. Întrebare: Unde vom găsi adevărurile principale pe care le învață Biserica?

Răspuns: Vom găsi adevărurile principale pe care le învață Biserica în Crezul Apostolilor.

 

12. Întrebare: Spune Crezul Apostolilor.

Răspuns: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pămîntului, al văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mîntuire S-a pogorît din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfînt și din Maria Fecioara, și S-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat.

Și a înviat a treia zi, după Scripturi.

Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfîrșit.

Și întru Duhul Sfînt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin proroci.

Într-una sfîntă, sobornicească și apostolească Biserică;

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

Amin.

 (https://gutenberg.org/files/14551/14551.txt. Am trecut aici versiunea ortodoxă corectă a Crezului).