marți, 25 aprilie 2023

Timpul magic

 

Dumnezeu a făcut lumea în șase zile, dar omul a stricat-o într-o clipă. Pentru că a voit totul deodată și doar pentru el și prin el. S-a raportat la cunoaștere ca la ceva care poate fi posedat pe loc. Rodul pomului oprit era „vrednic de dorit” nu doar pentru că „dădea știință” (Facerea 3, 6), ci mai ales pentru că o oferea pe loc. „Ceea ce faci, fă mai curînd”, îi spune Domnul lui Iuda (Ioan 13, 27). Lucrarea lui Iuda era una rapidă, care căuta să salveze un timp magic.

Nerăbdarea lumii de astăzi este un semn al culturii magice. Magicul rezolvă lucrurile pe loc, anulînd exercițiul răbdării. Răbdarea presupune posibilitatea darului și a împlinirii. Răbdarea este religioasă, nerăbdarea este magică.

Într-un timp magic se trăiește repede, după cum o descoperă pe urmele lui Doctor Faustus din piesa lui Marlowe cei nerăbdători să realizeze orice își doresc într-o clipă: „MEPHISTOPHILIS: — Faustus, this, or what else thou shalt desire,/ Shall be performd in twinkling of an eye.”