sâmbătă, 21 mai 2022

Gîndul de zi (6)

 

Pe ortodocșii de astăzi poți să-i lipsești de Sfînta Treime cu condiția să nu le iei icoanele, clopotele, lumînarea, barba, baticul, crucea fără Hristos sau Hristosul fără cruce, tradiția ortodoxă sau umanismul european, temnița sfinților închisorilor sau piața neoliberală.

Parafrazîndu-l pe Apostol, se poate spune cu suficient temei că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpînirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adîncul și nici măcar Hristos însuși nu-i va putea despărți pe ortodocșii români de dragostea elitei.