duminică, 1 mai 2022

R. S. Thomas: În mod neașteptat

 

R. S. Thomas (https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2017/01/sase-poeme-de-r-s-thomas.html) a scris două poeme întitulate “Suddenly”: unul publicat în colecția Laboratories of the Spirit (1975), pe care l-am tradus mai jos, și altul inclus în colecția Later Poems (1983). Ambele poeme sunt cuprinse în antologia Collected Poems, 1945-1990 (London, Dent, 1993, p. 283, respectiv la p. 426).

 

R. S. Thomas: În mod neașteptat

 

După cum știusem dintotdeauna

avea să vină, neanunțat,

atrăgînd atenția prin lipsa

oricărei pretenții. Cam așa trebuie să-i apară adevărul

gînditorului. Tot astfel, în stadiul experimentului,

trebuie că răspunsul iese discret în evidență. Priveam

spre el, nu doar cu ochiul, ci cu întreaga

mea ființă, umplut din belșug

cu el așa cum un potir s-ar umple cu marea. Însă el era

acolo nu mai mult decît înainte,

ținutul lui fiind ocupat de prezențe opace.

Ți-ai putea pune mîna

în el fără a ști ceva

despre rănile lui. Jucătorii

de la piciorul ignoratei

cruci își vedeau tot de

zarurile lor; însă invizibila

cămașă pentru care aruncau sorți

nu mai era în joc, ci era purtată

de el în această existență înviată.

 

R. S. Thomas: Suddenly

 

As I had always known

he would come, unannounced,

remarkable merely for the absence

of clamour. So truth must appear

to the thinker; so, at a stage

of the experiment, the answer

must quietly emerge. I looked

at him, not with the eye

only, but with the whole

of my being, overflowing with

him as a chalice would

with the sea. Yet was he

no more there than before,

his area occupied

by the unhaloed presences.

You could put your hand

in him without consciousness

of his wounds. The gamblers

at the foot of the unnoticed

cross went on with

their dicing; yet the invisible

garment for which they played

was no longer at stake, but worn

by him in this risen existence.