sâmbătă, 7 mai 2022

R. S. Thomas: Trupul este al meu, spune mașina

 

R. S. Thomas: Trupul este al meu și sufletul al meu este

 

„Trupul este al meu și sufletul al meu este”

spune mașina. „Stau la sursa întunecată

care face ca binele să nu se poată distinge

de rău. Îmi umplu rezervoarele

și este război. Le golesc

și nu este pace. Eu sunt sunetul,

nu al lumii care respiră, ci

mai degrabă al unei pauze în respirația lumii.”

Există un anticoncepțional

pentru mașină, ca să ne bucurăm

de relația cu ea fără a fi depășiți

de vocabular? Suim

la templul propriei ființe

și aducem mulțumire că nu suntem

așa cum este mașina. Dar ea ne așteaptă

în afară, știind că atunci cînd

ieșim pătrundem în zgomotul

făcut de mîna mașinii care-și bate pieptul

de fier la fel de fariseic ca noi înșine.

 

R.S. Thomas: The body is mine and the soul is mine

 

‘The body is mine and the soul is mine’

says the machine. ‘I am at the dark source

where the good is indistinguishable

from evil. I fill my tanks up

and there is war. I empty them

and there is not peace. I am the sound,

not of the world breathing, but

of the catch rather in the world’s breath.’

Is there a contraceptive

for the machine, that we may enjoy

intercourse with it without being overrun

by vocabulary? We go up

into the temple of ourselves

and give thanks that we are not

as the machine is. But it waits

for us outside, knowing that when

we emerge it is into the noise

of its hand beating on the breast’s

iron as Pharisaically as ourselves.

 

(R.S. Thomas, “The body is mine and the soul is mine”, Counterpoint, Newcastle upon Tyne: Bloodaxe Books, 1990, p. 47. Traducere de Gheorghe Fedorovici. Referința la „templu” este din Evanghelia după Luca, capitolul 18.)