duminică, 11 septembrie 2022

Lucrarea omului (II)

 

„Veniți la Mine toți cei osteniți (kopiōntes) şi împovărați şi Eu vă voi odihni pe voi” (Matei 11, 28).

Cauza ostenelii (kopiaō) poate fi o muncă grea (Luca 5, 5; Ioan 4, 38) sau un drum obositor (Ioan 4, 6). În mod obișnuit, ne odihnim luînd o pauză sau cînd ne terminăm treaba. Însă Hristos se referă la o osteneală care nu poate cunoaște odihna.

Totodată, Hristos nu spune că ne odihnește prin desființarea lucrării: „Luați jugul Meu asupra voastră şi învățați-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veți găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară” (Matei 11, 29-30).

Hristos nu ne dăruiește o odihnă nelucrătoare, ci o lucrare odihnitoare: „Pe El noi Îl vestim, sfătuind pe orice om şi învățînd pe orice om, întru toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe tot omul, desăvîrșit, în Hristos Iisus. Spre aceasta mă şi ostenesc (kopiō) şi mă lupt, potrivit lucrării Lui, care se săvîrșește în mine cu putere” (Coloseni 1, 28-29).

De ce este odihnitoare lucrarea Lui? Pentru că omul este făcut pentru această lucrare și pentru că doar prin ea poate cunoaște și lucra adevărul.

Stăpînitorul acestei lumi oferă odihna și pacea prin eliberarea omului de adevăr.