duminică, 1 ianuarie 2023

Wendell Berry: Anul începe cu război

 

Anul începe cu război.

Bombele noastre cad zi și noapte,

Oră după oră, prin moartea adusă

Peste hotare liniștim mînia,

Prostia și lăcomia de-acasă.

Prin turnul nostru amețitor

Am vrut să dominăm lumea.

Ura noastră se limitează la uciderea

Celor pe care nu-i mai vedem,

De vreme ce am renunțat

La văzul nostru, încredințîndu-l celor de la putere

Și mașinilor, iar acum

Suntem orbi față de toată lumea.

Națiunea aceasta este o națiune în care

Nici un lucru minunat nu poate dura.

Strivim, străpungem și aruncăm în aer;

Oamenii părăsesc cîmpiile;

Cîmpiile se scurg în mare.

Bărbați și femei de treabă se sting,

Minunatele case vechi decad,

Bătrînii copaci frumoși se prăbușesc:

Autostrada și centrul comercial

Garantează în continuare dreptul

Și libertatea de a fi

Un ucigaș pașnic,

Un cucernic criminal,

Un nesătul zvelt sau

O curvă sănătoasă. Iertînd

Nici un dușman, iertați

De nimeni, trăim moartea

Libertății, devenind

Ceea ce ne-am temut că vom ajunge.

 

(Wendell Berry, A Timbered Choir: The Sabbath Poems 1979-1997, Counterpoint, 1998, p. 125-126; este primul poem din seria poemelor de sabat din anul 1991. Traducere de Gheorghe Fedorovici. Textul în engleză, preluat de la https://www.clarion-journal.com/clarion_journal_of_spirit/2011/05/the-year-begins-with-war-wendell-berry.html, este redat mai jos).

 

*

 

The year begins with war.

Our bombs fall day and night,

Hour after hour, by death

Abroad appeasing wrath,

Folly, and greed at home.

Upon our giddy tower

We’d oversway the world.

Our hate comes down to kill

Those whom we do not see,

For we have given up

Our sight to those in power

And to machines, and now

Are blind to all the world.

This is a nation where

No lovely thing can last.

We trample, gouge, and blast;

The people leave the land;

The land flows to the sea.

Fine men and women die,

The fine old houses fall,

The fine old trees come down:

Highway and shopping mall

Still guarantee the right

And liberty to be

A peaceful murderer,

A murderous worshipper,

A slender glutton, or

A healthy whore. Forgiving

No enemy, forgiven

By none, we live the death

Of liberty, become

What we have feared to be.

(https://www.clarion-journal.com/clarion_journal_of_spirit/2011/05/the-year-begins-with-war-wendell-berry.html)