sâmbătă, 14 ianuarie 2023

Lucrarea răului

 

Cel rău nu creează nimic și de aceea nu are nimic substanțial de oferit. Dar asta nu-l împiedică să ofere interpretarea celor care sunt, create sau necreate. De peste 30 de ani, elita de dreapta ne oferă un tip de interpretare întemeiat pe redefinirea realității și cu siguranță această interpretare nu ar fi reușit să devină atît de răspîndită în România dacă nu ar fi fost susținută tacit sau explicit de liderii din BOR, de la ierarhi la teologi și clerul simplu.

Cel rău încearcă să ne facă să vedem lucrările omului ca pe lucrări ale lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu ca pe lucrări ale omului, separîndu-l pe om de Dumnezeu chiar în recunoștința omului față de Dumnezeu (vezi mai pe larg la https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2022/08/ortodoxia-care-ne-convine-ix-ordinea.html).